dijous, 18 de novembre del 2010

L’habitatge social de lloguer a Castellar és possible. Ho hem demostrat*.

 L’agrupació d’electors de l’Altraveu fa un any va elaborar un estudi on es van identificar i valorar les parcel•les de sòl municipal on seria possible fer habitatge públic. Vam fer aquest treball creient que cal donar sortida a l’excedent d’habitatges buits del municipi, però també pensant que cal disposar d’habitatge públic per gestionar millor l’accés dels joves, gent gran i famílies amb dificultats.

Aquest estudi es va presentar a la resta de grups polítics del municipi, però malgrat això no hi ha hagut cap interès en continuar el debat.

Els diversos espais susceptibles de ser ocupats per aquest tipus d’habitatge, estan repartits dins del municipi, el que afavoriria la cohesió social. Aquest model ja fa anys que existeix a l’Europa del nord i ens ha de servir d’exemple.
A Castellar actualment disposem de 2.890m2 de sòl públic on es podria fer habitatge dotacional sense haver de tramitar cap canvi d’ús. Aplicant l’edificabilitat corresponent s’hi podria construir uns 100 habitatges socials (d’entre 80 i 100m2), amb locals comercials a la planta baixa o espais destinats a possibles equipaments municipals (biblioteca, locals per entitats, ludoteques, grups d’esplai, serveis de salut, llars d’infants, aparcaments...).
La resta de sòl identificat (uns12.790m2) requereix de modificacions puntuals en el Pla General vigent, com les que ja s’han anat fent al llarg d’aquests anys. Cal dir que per fer aquestes modificacions, el nucli urbà disposa de suficient sòl d’equipament i zones verdes. A tall d’exemple 6.055m2 d’aquests espais verds són aparcaments públics de vehicles. En el total d’aquest sòl (15.680m2) es podrien construir uns 500 habitatges socials (d’entre 80 i 100m2) destinats únicament al lloguer.

L’Altraveu considera que la proposta presentada mereix un estudi a fons, doncs els espais identificats presenten característiques variades. A més, la proposta és tècnicament viable i és converteix en una necessitat. En qüestions d’habitatge, el govern socialista ha jugat al tot o res amb les AREs, i el resultat que hem obtingut ha estat: res. Les AREs no estan en disposició de resoldre aquesta mancança d’habitatge. Evidentment la idea requereix diners, com tots els projectes que es duen a terme, però nosaltres creiem que aquest s’ho val i que l’administració ho hauria d’assumir. Per l’Altraveu, l’habitatge social és una prioritat, per davant d’altres obres com la remodelació de la Plaça Major, que inicialment  havia de costar 9 milions d’euros i n’ha acabat costant més de 25. Amb aquests 25 milions (a 640€/m2, valor al que es liciten obres actualment per una entitat pública del Vallès Occidental,) es podrien construir uns 390 habitatges socials de 100m2 per llogar.

Veure la proposta de Treball