dimecres, 31 d’agost del 2011

COMUNICAT DAVANT DEL DESALLOTJAMENT POLICIAL AL CAP

CONDEMNA DEL DESALLOTJAMENT POLICIAL DEL CAP I SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS INSTITUCIONALS EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA

Aquesta nit una unitat de mossos d'esquadra ha procedit a desallotjar les persones que es trobaven ocupant el Centre d’Antenció Primària de Castellar (una vintena).
De forma simultània també han estat desallotjats els CAPs de Badia, Ca n’Oriac, Santa Perètua i està en amenaça el de Viladecavalls. En el desplegament hi ha hagut una forta presència policial a tota la comarca, utilitzant també tàctiques intimidatòries contra els i les ciutadanes que allí s’hi trobaven (filmar les cares, etc.).

L’ocupació del CAP de Castellar es desenvolupa des de l’1 d’agost, moment en el la Generalitat va decidir la supresió del servei d’urgències nocturnes que havia funcionat al municipi des de 1982. Mitjançant aquesta acció de protesta, la ciutadania castellarenca exigeix la reobertura del servei.

No deixa de ser paradoxal que en un moment de retallades i de contenció de la despesa pública, sigui prioritat màxima acabar amb qualsevol forma de discens, costi el que costi. Davant dels fets ocorreguts aquesta nit, L’Altraveu condemna el desallotjament policial. Es reprimeix una protesta pacífica en defensa del dret a la sanitat, reconegut a la pròpia Constitució. Davant  de la generositat d’homes i dones que han sacrificat el seu estiu en defensa d’una dret col·lectiu, la Generalitat respon amb una intervenció policia.La gent ha perdut la por: ja no som súbdits, som ciutadans.
Per tot això animem a la ciutadania a participar de les mobilitzacions que es duguin a Castellar i al país. Avui dia 31 la mobilització continua al CAP. I el proper 2 de setembre està convocada una manifestació a Barcelona.

La defensa de l’estat del benestar també ha de donar-se des de les institucions, i en concret, des de la local. És per això que L’Altraveu exigeix accions insticionals que vagin més enllà de la simple declaració institucional. Recordem a l’equip de govern que ens trobarà en tot el que sigui defensa de drets i llibertats, i en concret, el dret a la sanitat pública.

Podeu llegir les propostes en defensa dels drets socials en la roda de premsa d'aquesta tarda a la següent entrada amb data 30/08/2011.

Castellar del Vallès, matinada del 31 d’agost de 2011

CONTACTE: 644 46 85 52

dimarts, 30 d’agost del 2011

Accions urgents en defensa de drets socials bàsics: inclusió social i sanitat
En roda de premsa L'Altraveu ha presentat un conjunt d'accions urgents a prendre per garantir els drets  socials al municipi de Castellar amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i a potenciar la inclusió social.

INCLUSIÓ SOCIAL
L’Altraveu proposa l’elaboració d’un Pla Local per a la Inclusió Social i la constitució de manera urgent d’una Taula d’Emergència social com aposta pel reconeixement d’un ampli ventall  de drets socials entesos com a àmbits d’inclusió i participació. Xavi Bella, regidor de L'Altraveu, ha explicat que “cal fer una diagnosi seriosa dels col·lectius que es troben en risc d’exclusió social per poder engegar polítiques integradores”. Elisenda Alamany, en referència a la Taula d’emergència social, ha apuntat que “els agents socials i polítics han d’anar de la mà en un context tant dur com l’actual".

Els regidors de L’Altraveu han apuntat que cal saber les conseqüències que han provocat al nostre municipi les modificacions que s’han produït durant l’estiu al voltant de la gestió de les RMI i sobre les iniciatives que ha dut a terme l’equip de govern durant els mesos d’agost i setembre front a aquesta situació així com també les accions i mesures que pensa dur a terme.

RETALLADES EN SANITAT
Així mateix, davant de la retallada per part de la Generalitat en un 10% en el pressupost de la sanitat fent que es redueixi 1.000 milions d’euros en el capítol de la despesa sanitària i atès que el dret a la salut és un dret bàsic i constitucional, L'Altraveu creu que el govern municipal ha de prioritzar la salut pública respecte d’altres despeses previstes al pressupost municipal.

L’Altraveu proposa estudiar entre els grups polítics mesures concretes a prendre, reunint-se d’urgència, tenint com a primera prioritat la idea de contractar un metge durant les hores vacants i instar a l’alcalde a sol·licitar reunió amb el Departament de Salut, on assistiran regidors dels grups interessats, per anunciar la intenció de l’ajuntament de Castellar de tenir una postura al respecte.
  La regidora Alamany ha explicat que “no es tracta que els ajuntaments cobreixin amb els seus recursos de forma permanent competències que no els són pròpies, però cal adoptar algun tipus de postura de pressió, i una mesura d’aquest tipus podria ser l'adequada, vist el que ha succeït a altres municipis”. En aquest mateix sentit també ha apuntat que “el que està clar és que cal anar mes enllà d’una declaració institucional”. Per la seva part, el regidor Bella ha apuntat que “es tracta d’una situació d’emergència que requereix solucions urgents”.

  30 d’agost de 2011

  Proposta de Pla Local per la Inclusió Social i Taula d'Emergència Social (Moció presentada per discutir al Ple de setembre)

  MOCIÓ PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE L’ALTRAVEU PER CASTELLAR.PROPOSTA DE PLA LOCAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL I TAULA D’EMERGÈNCIA SOCIAL

  Atès que des de les darreres dècades del segle XX fins a l’actualitat s’han esdevingut una sèrie de transformacions socials, econòmiques i culturals i tecnològiques profundes i accelerades que han modificat substancialment les nostres societats. És en aquest context de canvis que cal emmarcar la reconfiguració de les desigualtats socials i apostar, doncs, per per unes polítiques públiques explícitament dirigides a afrontar els reptes socials emergents. Unes polítiques que incideixin d’una manera efectiva a reduir les desigualtats socials i a potenciar la inclusió social.

  Atès que un Pla Local per a la Inclusió Social i la constitució de manera urgent d’una Taula d’Emergència social poden ser una aposta pel reconeixement d’un ampli ventall de drets entesos com a àmbits d'inclusió i participació.

  Atès que en períodes de crisi com el que estem vivint s’accentua la necessitat de fer els nostres municipis més inclusius perquè tots els infants, homes i dones puguin accedir als mecanismes de desenvolupament humà i en xarxes socials, portar a terme els seus projectes vitals en condicions de màxima llibertat i igualtat, afeblir les relacions de dominació i dependència, en un marc generador d’autonomia, fraternitat i reconeixement de totes les diferències.

  Atès que el context polític i social no acompanya: retallades en sanitat i educació, precarització encara major del mercat de treball, devaluació del serveis públics, reducció de PIRMIs i altres ajudes (a persones drogodependents, amb SIDA..), no finançament de la llei de la dependència, no acceptació de la dació en pagament provocant el desnonament de moltes famílies de les seves llars... També sabem que les administracions supralocals en lloc de fer una aposta per augmentar ingressos a través d’impostos directes i progressius, n’eliminen alguns que gravaven a les classes més altes.

  Atès que l'administració local pot i ha de ser un contrapoder de promoció de polítiques de benestar.

  El Ple acorda:

  - L'elaboració del Pla d'Inclusió Social, amb la cooperació tècnica i financera si escau del departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per tal d’analitzar les necessitats i les diverses realitats del nostre municipi i dissenyar polítiques integrals.
  - La creació d’una taula d’emergència social mixta, creada pels grups municipals amb representació a l’ajuntament i col·lectius del tercer sector que es reuneixi amb una periodicitat trimestral per avaluar aspectes a abordar com ara bé: desnonaments, violència de gènere, dades de l’atur, etc; així com també establir prioritats sobre polítiques a impulsar.

  Proposta d'acció davant les retallades en sanitat (Moció presentada per discutir al Ple de setembre)

  MOCIÓ PER PART DEL GRUP MUNICIPAL L’ALTRAVEU PER CASTELLAR. PROPOSTA D’ACCIÓ DAVANT DE LES RETALLADES EN SANITAT QUE AFECTEN CASTELLAR DEL VALLÈS

  Atès que la Generalitat ha retallat un 10% en el pressupost de la sanitat fent que es redueixi 1.000 milions d’euros en el capítol de la despesa sanitària.

  Atès que això fa que tots els hospitals presentin un pla de xoc per aplicar aquest retallada afectant la qualitat assistencial d’aquests equipaments, que es tanquin molts CAP durant el mes d’agost i el tancament de molts Serveis d’Urgències de manera total o parcial.

  Atès que Catalunya és una de les comunitats que menys diners destina a sanitat, per sota de la mitjana de l'Estat i molt per sota de la mitjana d'Europa. El dret a la salut és un dret bàsic i constitucional, i no podem permetre retallades en drets socials bàsics que han costat tant d'aconseguir.

  Atès que no podem acceptar resignadament que amb l'excusa de la crisi tornem als temps en què els que tenien diners es podien pagar una bona assistència i els altres havien d'anar a la beneficència. La salut no ha de ser un negoci: volem una sanitat pública i de qualitat.

  Atès que la mobilització ciutadana amb ocupacions a cinc CAP del Vallès, entre els quals es troba el de Castellar del Vallès, mostra la defensa i la demanda que els poders públics han de fer front de manera urgent a aquesta situació.

  Atès que alguns ajuntaments, com és el cas del Figaró, han disposat els recursos de l’ajuntament per pal·liar aquest atac als drets bàsics dels ciutadans i com a mesura de pressió a la Generalitat. Cal que en aquest sentit, com a consistori ens plantem davant de les retallades. Els municipis són les administracions més ben situades per prendre decisions sobre serveis bàsics, donat el seu coneixement de la realitat local. El govern municipal ha de prioritzar, doncs, la salut pública respecte d’altres despeses previstes al pressupost municipal

  El ple acorda:

  - estudiar entre els grups polítics mesures concretes a prendre, reunint-se d’urgència, tenint com a primera prioritat la idea de contractar un metge durant les hores vacants.

  - instar a l’alcalde a sol·licitar reunió amb el Departament de Salut, on assistiran regidors dels grups interessats, per anunciar la intenció de l’ajuntament de Castellar de tenir una postura al respecte.

  - donar suport públic del consistori a l’ocupació ciutadana que s’està produint al CAP de Castellar.

  dilluns, 29 d’agost del 2011

  CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA


  ACCIONS URGENTS PER A LA DEFENSA DELS DRETS SOCIALS A CASTELLAR

  L'Altraveu per Castellar convoca a tots els mitjans de comunicació dimarts 30 d'agost al local del C/Centre, 8 a les 18h.

  En el transcurs d'aquesta roda de premsa, el grup explicarà les propostes que han presentat a l'ajuntament de Castellar del Vallès per fer front a la realitat social del municipi agreujada per la crisi, així com les mesures a treballar davant de les retallades.