dimecres, 24 d’abril del 2013

Cobrar pels pisos buits a bancs i promotors

Aquesta setmana, el conseller de Territori i Sostenibilitat anunciava que s'està estudiant una nova taxa que gravarà bancs i promotors pels habitatges buits. A Catalunya hi ha uns 80.000 pisos nous tancats sense previsions d'entrar en lloguer, i més de 400.000 si a aquesta xifra s'afegeixen els pisos de segona mà. A Castellar, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal estableix que hi ha 827 habitatges buits. És per això, que any rere any hem exigit amb altres Candidatures Alternatives del Vallès que els ajuntaments fossin capdavanters a l'hora d'aplicar un recàrrec del 50% de l'Impost de Béns Immobles sobre els pisos buits dels nostres municipis, un cop esgotats tots els possibles recursos i avantatges fiscals perquè es posin a disposició de la borsa de lloguer de l'ajuntament. Sempre hi ha hagut una negativa per part de l'equip de govern, emparant-se en la legalitat, encara que aquesta es reveli clarament injusta. Aquest fet evidencia la incapacitat de donar resposta als problemes, abans que aquests s'agreugin. Pensem que la proacció en matèria de drets, com ho és l'accés a un habitatge, és una qüestió clau a què els poders públics han de fer front, sobretot quan parlem de situacions generalitzades d'injustícia social. Ara que la política en clau catalana creu legítimes les reivindicacions que han fet diverses candidatures arreu del territori, caldrà esperar els esdeveniments i veure com acaba traduint-se això en el nostre entorn més proper. De moment, aquesta mesura que va establir-se a França, va fer que els habitatges buits es reduïssin en un 40% en cinc anys.

És "inadmissible", doncs, que davant d'aquesta oportunitat no siguem valents per aprofundir en aquesta matèria pendent a Catalunya, però també en els nostres municipis.

dijous, 18 d’abril del 2013

Amb la informació, no tot s’hi val…

Un dels elements bàsics pel bon funcionament d’una democràcia és l’accés a la informació i l’òptim estat del salut dels mitjans de comunicació. Malauradament, bona part dels mitjans actuals estan en estat de coma, ja que descuiden la seva vocació de servei públic per servir a interessos polítics i econòmics i cedir a les pressions que exerceixen determinats lobbies, que són els que tenen l’autèntic poder.

Necessitem i hem d’exigir, com a ciutadans, una informació ètica, és a dir, veraç, rigorosa, contrastada i independent. Ja no serveix la màxima de “quant més informats, més lliures”. Hem de saber seleccionar quina informació volem, i és que vivim en un context de sobreinformació on som incapaços de canalitzar tots els “inputs” informatius que ens arriben cada dia, i això té com a conseqüència directa la desinformació.

Davant de la dificultat de canviar uns mitjans de comunicació que obliden que es deuen al poble i no al poder, i unes rutines periodístiques que porten als propis mitjans i a la professió a la caiguda lliure; cal prendre part activa en el procés de rebre informació. Informar-se és un dret que hem de continuar exigint, però cal ser conscients que també és un deure i que requereix un esforç.

Per això, hem de potenciar la facultat de fer-nos preguntes; de llegir entre línies tot allò que ens arriba dels mitjans; de preguntar qui hi ha darrera d’aquelles informacions; de qüestionar tot allò que ens ensenyen; d’interpretar i aprendre a mirar des dels propis ulls i no a través de les ulleres que ens ofereix els mitjans. Perquè només així aconseguirem ser ciutadans lliures, crítics i participatius a l’entorn democràtic.

dimarts, 9 d’abril del 2013

La deixalleria de Castellar admet productes amb amiantEl setembre de 2009 l'Altraveu va presentar una moció per que la deixalleria de Castellar admetés l’emmagatzematge de productes que contenen amiant, i així evitar que vagin a parar als marges dels rodals, esmicolats amb les runes o al mig del carrer. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), adverteix que manipular sense cura productes que contenen amiant pot ser molt perillós per la salut, per això la moció proposava l’el•laboració d’un pla de mesures per poder deixar el producte a la deixalleria amb la màxima seguretat i que aquest es pogués guardar correctament.

La moció també proposava la difussió a tota la ciutadania d’aquest servei i la sensibilitatzió de la problemàtica amb coordinació amb els pobles de l’entorn.

La setmana passada, es publicava que: “Castellar recicla més”. En aquesta notícia es posava de relleu que Castellar a l’any 2012 incrementa la valoratizació amb un 41,50% i redueix els residus en un 0,76% respecte l’any anterior, quan hem anat a valorar aquestes dades al web del Consorci per la Gestió de Residus hem comprovat que la informació és basada en xifres encara provisionals.

Si a la deixalleria de Castellar des de l’any 2009 s’estan recollint productes que contenen amiant es fa extrany que no s’esmenti aquest servei en aquesta notícia, sobretot, per que en l’àmbit del vallès occidental i fora de l’àrea metropolitana de Barcelona possiblement és l’única deixalleria que ofereix aquest servei.

Segons el nostre parer, els mitjans de comunicació públics haurien d’informar amb més detall sobre la capacitat de la deixalleria per rebre fibrociment atès que és un material perillós. Així mateix, el govern municipal hauria de fer-ne la difusió adequada tal i com es va comprometre amb l’aprovació de la moció que esmentava que calia fer-ne difusió i proporcionar el material necessari. Aprofitem doncs aquest espai d’opinió per fer saber a tothom, que a Castellar i gràcies a l’acord unànim del ple, la deixalleria admet aquest material.

En aquest web hem creat un espai anomentat  "L’Amiant a Castellar" on hi trobareu informació d’aquest tema: precaucions que cal tenir en la manipulació, elements que poden contenir amiant, imatges d’abocaments a Castellar, normatives o com gestionen l’amiant d’altres deixalleres que ofereixen aquest servei.

dimecres, 3 d’abril del 2013

Construint alternatives a la crisi


El proper dissabte 6 d’abril, des de les Candidatures Alternatives del Vallès es realitzarà una trobada a Ripollet per posar en comú experiències, lluites i alternatives a la crisi social i de valors actual. Des de L’Altraveu defensem trobades com aquesta per conèixer les col·laboracions entre diferents lluites i col·lectius de caràcter social i polític, que treballen de forma militant per rebutjar les bufetades que ens dóna l'actual sistema, que lluiten contra la injustícia i les retallades, i que construeixen alternatives que demostren dia a dia que un altre món és possible Des de fa temps som molts els que venim empenyent per enderrocar el mur que ens envolta, però fa falta posar la feina en comú per adonar-nos que la societat necessita unir-se per avançar cap a la defensa d’uns drets que des de les institucions no es protegeixen.

És per aquest motiu que s’organitzen aquests tallers. És tracta d'una trobada de persones que formen part d'aquests col·lectius, que podran debatre en diferents tallers sobre democràcia, economia, qüestió nacional i social, experiències de lluita i futur de la lluita conjunta. Alguns dels ponents que conduiran el debat seran en Xavier Domènech (Historiador i professor de la UAB), Joan Tafalla (expert en noves formes de democràcia), Josep Bel(Sindicalista) o Jordi Garcia (expert en economia). La trobada es farà a les 9h al C/Monturiol, 32 de Ripollet.