dijous, 18 d’abril del 2013

Amb la informació, no tot s’hi val…

Un dels elements bàsics pel bon funcionament d’una democràcia és l’accés a la informació i l’òptim estat del salut dels mitjans de comunicació. Malauradament, bona part dels mitjans actuals estan en estat de coma, ja que descuiden la seva vocació de servei públic per servir a interessos polítics i econòmics i cedir a les pressions que exerceixen determinats lobbies, que són els que tenen l’autèntic poder.

Necessitem i hem d’exigir, com a ciutadans, una informació ètica, és a dir, veraç, rigorosa, contrastada i independent. Ja no serveix la màxima de “quant més informats, més lliures”. Hem de saber seleccionar quina informació volem, i és que vivim en un context de sobreinformació on som incapaços de canalitzar tots els “inputs” informatius que ens arriben cada dia, i això té com a conseqüència directa la desinformació.

Davant de la dificultat de canviar uns mitjans de comunicació que obliden que es deuen al poble i no al poder, i unes rutines periodístiques que porten als propis mitjans i a la professió a la caiguda lliure; cal prendre part activa en el procés de rebre informació. Informar-se és un dret que hem de continuar exigint, però cal ser conscients que també és un deure i que requereix un esforç.

Per això, hem de potenciar la facultat de fer-nos preguntes; de llegir entre línies tot allò que ens arriba dels mitjans; de preguntar qui hi ha darrera d’aquelles informacions; de qüestionar tot allò que ens ensenyen; d’interpretar i aprendre a mirar des dels propis ulls i no a través de les ulleres que ens ofereix els mitjans. Perquè només així aconseguirem ser ciutadans lliures, crítics i participatius a l’entorn democràtic.