dissabte, 26 de juliol del 2008

Polítiques d’habitatge i AREs

471 llars en risc d’exclusió residencial; 1126 llars de nova formació per emancipació fins el 2010 amb dificultats la majoria d’elles a l’accés a un habitatge en el mercat lliure; 1300 habitatges buits... Són dades que es desprenen del Pla Local d’Habitatge i que ens indiquen que cal una actuació decidida i urgent de les administracions públiques. Malgrat que les competències en l’àmbit local en relació amb les polítiques d’habitatge són limitades, tenim un marge considerable per actuar i és la nostra obligació com a consistori fer-ho. D’aquesta manera, doncs compartim amb l’equip de govern l’argument de que calen polítiques d’habitatge a Castellar. Tot i que això, és necessari saber com han de ser aquestes. Tenim un Pla Local d’Habitatge que ens hauria de servir com a base per començar a treballar, elaborarant així una política integral amb l’objectiu de paliar les necessitats detectades amb les mesures més adequades. No podem continuar actuant sense planificació. En aquest sentit, doncs, i a mode d’exemple, apuntem que cal redefinir el paper de l’Oficina Local d’Habitatge, que hauria de ser un instrument per a la mobilització dels habitatges buits i el foment del mercat de lloguer; i també que és necessari fer una reflexió sobre la tipologia d’habitatge protegit que ens cal. Així doncs, considerem que és prioritari actuar sobre aquestes 471 llars amb risc d’exclusió residencial i que l’habitatge protegit de compra en cap cas es pot veure com una mesura adequada per aquest col.lectiu. Som conscients que vivim una situació heretada de dèficit de planificació urbanística que constantment ens fa triar entre allò dolent i allò pitjor. No hi ha reserves de sòl ni terrenys municipals que permetin un desenvolupament urbanístic que no passi per perdre espais consolidats o per l’enriquiment de promotors particulars. Dit això, i en relació amb la discussió de les AREs al nostre municipi, considerem que la proposta tal i com s’ha plantejat ens presenta una sèrie de dubtes que ens han portat a decidir el nostre vot negatiu en aquesta aprovació inicial. El primer gran dubte és la inclusió del camp de futbol en l’ARE del Nou Eixample. Pensem que incloure el Camp de Futbol a l’ARE del Nou Eixample ens torna a hipotecar, fent una fugida endavant, amb l’únic espai que és veritablement nostre. En aquesta operació, tenint en compte que hi posem molt terreny municipal, en guanyem molt poc. El futur d’aquesta zona li cal un debat més serè, més participatiu i que no perpetuï aquest model d’anar sempre a remolc dels errors anteriors. Per altra banda, traslladar el camp de futbol al mig del polígon industrial, torna a tancar la possibilitat d’estudiar la compactació de les instal·lacions esportives en un futur. El segon dubte és la tipologia d’habitatge protegit que en resulta de tota aquesta operació; encara no sabem si disposarem d’habitatges de propietat pública, ni si aquests seran de lloguer o de compra.

La poma d’Estepona

Ara, a un any i poc de les darreres eleccions municipals és moment de fer balanços, comentaris i declaracions. A Castellar del Vallès tenim un consistori que podríem anomenar atípic, encara que no únic a Catalunya. El senyor Roman forma part del consistori com a regidor no adscrit, ja que si bé es va presentar a les eleccions dins la llista de Convergència i Unió, un cop va acceptar el càrrec de regidor va sortir d’aquest grup municipal i actualment fa política per lliure sota la denominació de regidor no adscrit. Aquesta situació està permetent a l’equip de govern (PSC) aprovar moltes resolucions amb el vot contrari de totes les altres forces polítiques i comptant només amb el vot del senyor Roman.
Hem de recordar que a les passades eleccions no teníem llistes obertes i que els vots que van permetre que el senyor Roman fos regidor, fóren vots obtinguts per Convergència i Unió. Què ha passat? Per què el senyor Roman ha deixat el grup de Convergència i Unió? Potser per desacord dins del partit? Potser perquè Convergència i Unió va perdre les eleccions i ja no va formar govern? Potser perquè el senyor Roman volia formar part del govern municipal? De fet no ho sabem. Però qui sí ho sap cal que ho expliqui. Cal que tant els responsables de Convergència i Unió com el mateix senyor Roman ens expliquin a tots què ha passat. El poble ha de saber perquè els vots que Castellar va donar a CiU ara serveixen per anar en contra de les propostes de la mateixa Convergència i Unió.
La política, i molt especialment la municipal ha d’ésser una dedicació, no una professió per a cadascun dels regidors. Qui no s’ho plantegi d’aquesta forma està propiciant l’aparició de la corrupció, primer la moral i desprès l’econòmica, tal com recentment sembla que ha passat a l’Ajuntament d’ Estepona.
Si en un cistell de pomes n’hi ha alguna de podrida cal treure-la per evitar que amb el temps n’hi hagi més.
Seguir fent política com fins ara ens portarà a fer un poble d’esquenes als vilatans (la plaça Major, Can Bages, setena Escola, i ara les ARES). La lectura dels resultats electorals fou molt clara (PSC 10, CiU 7, L’Altraveu 2 i ERC 2), cap grup municipal té majoria absoluta, cal doncs que les decisions importants es decideixen per consens.
De la mateixa manera que cal que Convergència i Unió i el senyor Roman donin explicacions, també ho a de fer l’equip de govern. Cal que ens diguin perquè estan aprovant qüestions importants per al poble amb el vot legal, però amoral (en el sentit que no representa a ningú) del regidor no adscrit. Si totes aquestes explicacions no es donen, podrem pensar que la poma podrida no només està en el cistell d’Estepona.
Antoni Tintó

dilluns, 21 de juliol del 2008

Tothom estava commogut

Era un punt negre de la carretera B-124, llegiem en un dels comunicats. Està plena de punts negres aquesta carretera. Són moltes les persones que hi han deixat la vida o que han quedat fatalment ferides a causa d’accidents en els diversos punts negres de la B-124. Quantes vegades hem patit la commoció a petita escala per l’accident de persones amigues o conegudes.

Aquesta vegada va ser diferent. Tota la població va quedar commoguda per que els afectats per l’accident eren persones que feien serveis a la comunitat. Els bombers i els escombriaires formen part de la vida de la ciutat d’una manera sovint silenciosa però sempre imprescindible.

Ens dol la mort del David i el dolor dels altres bombers i escombriaries d’una manera especial perque ha passat mentre estaven vetllant pel nostre benestar. Ens dol, pel caracter voluntari de la feina que fan els bombers de Castellar. Ens dol pel servei quotidià i moltes vegades poc valorat que fan els escombriaires.

Des de l’Agrupació d’electors de L’Altraveu hem viscut i estem vivint d’aprop el dolor i la incertesa d’aquests dies. Volem expressar amb aquestes ratlles unes paraules d’ànims per a totes les persones que estan patint les consequències de l’accident. També volem expressar el desig de que la carretera B-124 per la qual circulem sovint tots plegats deixi de tenir “punts negres” que ens facin patir.

dijous, 17 de juliol del 2008

Volem anar en bici amb seguretat

Diumenge passat unes 300 persones es van reunir a Ripollet en la 1ª Biclicletada pel Vallès on es va reivindicar la construcció de carrils bici urbans i interurbans. Els ciclistes provenien de Badia, Barberà, Sabadell, Cerdanyola, Rubí, Ripollet i prop d’una trentena de Castellar del Vallès. La jornada festiva va estar organitzada per les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV).Els participants del nostre municipi van poder utilitzar un petit tram de carril bici a la Ronda de Llevant, van poder observar l’entorn natural de Can Bages que serà destruït per construir el polígon i van gaudir d’un plàcid passeig fins a Ripollet per la vora del Riu Ripoll.A ningú escapa els beneficis que per a la qualitat de vida de les persones i el medi ambient té la utilització de la bicicleta. Per ser una prioritat que implica tothom l’Altraveu proposarà al Ple Municipal que s’adoptin els següents acords:
1- Creació d'un Pla Director sobre Mobilitat en Bicicleta que haurà d'incloure les necessitats de carrils bici, carrers de prioritat invertida, xarxa d'estacionaments i iniciatives encaminades cap a la promoció de l'ús de la bicicleta com a mitjà eficient, no contaminant, saludable i a la mida del nostre poble. Així mateix, el Pla haurà d'aprofundir en la connexió de les zones periurbanes (urbanitzacions i polígons) i interurbanes (entre poblacions veïnes).
2- Fins que aquest Pla Director no s'aprovi, serà d'alta prioritat:- Creació d'una xarxa de carrils bici a l'interior de Castellar del Vallès, per comunicar els centres educatius i esportius, les places públiques de la vila i els polígons industrials, facilitant una comunicació eficient, segura i sostenible.-Creació d´un carril bici que vagi des de la rotonda de la carretera de Sentmenat (Dona Acollidora) fins a la carretera de Sabadell, per la Ronda, connectant amb el futur carril bici que s'ha d'executar amb el desdoblament de la B-124 de Castellar a Sabadell.
3- Fer les gestions pertinents per facilitar el transport de les bicicletes en els autobusos a nivell urbà i interurbà amb les localitats veïnes amb l´objectiu de poder fer trajectes combinats bicicleta - autobús.4- Promocionar i estimular la utilització dels carrils bici, especialment entre els i les més joves de Castellar.

dijous, 10 de juliol del 2008

Consell de cultura: Perquè no s’aprova el reglament?

En l’últim ple municipal no es va aprovar la proposta de reglament del Consell de cultura; proposta que s’havia consensuat amb tots els grups polítics amb un seguit de reunions.
Tots els grups –inclòs el PSC- vam fer les nostres aportacions i amb bona voluntat es va consensuar. El reglament va quedar acordat i pendent d’aprovació en el ple, no obstant el temps ha passat i no s’ha portat a ple fins que els grups de l’oposició ho han proposat. La versió oficial és que el reglament específic pel Consell de cultura no serveix i s’ha de fer un reglament marc que s’utilitzi per tots els consells. Però aquest reglament, com ja ha estat comentat abastament, també s’ha encallat per falta de consens. El resultat final és que, igual que el consell de comunicació, també el consell de cultura ha quedat en una via morta.
L’alcalde deia en el ple que no hem de buscar “mans negres”, però com s’explica l'actuació de la regidoria de cultura, acordant el reglament en les diverses reunions, i votant en contra del mateix quan es porta a ple per la seva aprovació? Com s’explica que en el ple municipal, la defensa de la posició del govern sobre l’esmentat reglament no la faci la regidora de cultura sinó el regidor de projectes estratègics?
A aquesta cúmul de despropòsits, s’hi ha d’afegir l’inevitable: el trànsfuga. No ens cansarem de denunciar la utilització per part de l’equip de govern d’aquesta figura anòmala de la democràcia. En el cas que ens ocupa, per no aprovar un simple reglament. Si ens hem de regir amb el que hem vist fins ara, la constant de l’equip de govern serà, fins que acabi la legislatura, la poca predisposició real d'arribar a consensos partint de posicions en desacord, i la utilització del trànsfuga per tot el que sigui necessari. Ens agradaria molt equivocar-nos.

divendres, 4 de juliol del 2008

13 de juliol bicicletada pel Vallès

La bicicleta és un mitjà de transport eficient, ràpid, saludable i SOSTENIBLE, però en el nostre municipi, no estem preparats per que la bicicleta hi pugui circular amb seguretat, i continua essent el cotxe el que domina l'espai públic.

Cal potenciar-la no només per la mobilitat interna sinó també per poder-nos desplaçar als municipis del voltant, i per tant cal fer propostes i estudiar quines són les millors solucions que ens ho permetin.

És per això que el diumenge 13 de juliol recolcem la iniciativa de les Candidatures Alternatives del Vallès de realitzar una BICICLETADA per reivindicar els Carrils Bici, els Camins i les Vies Verdes al Vallès, per que creiem que és important potenciar i reclamar tot allò que sigui Sostenible.
Pel que fa a mobilitat en el nostre municipi, creiem que cal crear una Xarxa de Carrils Bici comunicant totes les escoles i els centres esportius amb bicicleta i la creació d'un carril bici que des de la Dona Acollidora segueixi tota la Ronda i la carretera de Sabadell per comunicar Castellar amb aquella localitat. Això sense perjudicar que es faci una forta potenciació del Transport Col·lectiu. Aprofitem també denunciar, juntament amb la Plataforma Aturem Can Bages, el que representarà el nou polígon industrial que ens comportarà un augment de 14.000 cotxes més a la carretera, projecte que es tira endavant sense que s'hagi fet cap previsió d'infraestructures per a bicicletes, desplaçaments a peu i transport col·lectiu.
La sortida que es farà a les 9 h. del matí del diumenge 13 de juliol des de la Plaça Major, per fer un recorregut familiar (nenes i nens inclosos), a través dels espais que reivindiquem, i lligarem els nostres camins amb els de les localitats veïnes, per finalitzar el recorregut a Ripollet, on farem una concentració de totes les persones participants i ens oferiran una botifarrada per acabar el matí amb un caire festiu, amb la participació de les espectaculars Bici Choppers.

Li poso una bossa de plàstic?... no gràcies!

Aquest cap de setmana a Catalunya utilitzarem 14 milions de bosses de plàstic, això vol dir que al llarg de l'any generarem prop de 200.000 tones de residus plàstics. Ja es veu clar que això no va per bon camí. Ja fa temps que tenim aquest problema dels envol toris de plàstic, i sembla que cada vegada anem a més. Els dos problemes que planteja l'excessiu ús dels embolcalls de plàstic són d'una banda que las seva producció depèn del petroli i d'altra que no són biodegradables. El plàstic que llencem als contenidors grocs es pot reciclar per a produir més plàstic. El que cal doncs és promoure actituds que ajudin a reduir el consum de plàstic.

La Generalitat sembla que està iniciant campanyes que afavoreixin la reducció del consum de bosses en supermercats. Aquesta mesura i d'altres semblants ja fa molts anys que veiem com s'estan aplicant en països d'Europa. En alguns països, si vols bossa l'has de pagar, així s'observa com la gent va a comprar amb les seves bosses. O en d'altres, en comptes de plàstic les bosses són de paper reciclat.

A més de les mesures que s'adoptin des de la Generalitat, és cert que a nivell local, en tant que poble i en tant que persones individuals també podem fer-hi alguna cosa. Alguns comerciants del nou mercat hem vist com han regalat als clients bosses de compra reutilitzables. Molt bona idea. Ara només cal pensar en agafar-les al sortir de casa. No estaria malament que des del nostre consistori es promogués alguna campanya destinada a canviar els hàbits dels ciutadans en aquest aspecte. Segur que posant-nos tots a la una (escoles, comerços, associacions...) podríem aconseguir anar més enllà del que tímidament es comença a proposar des del Govern.