dimecres, 29 d’abril del 2015

L'Oficina Antifrau de Catalunya veu irregularitats en el concurs de contractació del director dels mitjans de comunicació de Castellar


El dia 16 del present mes d’abril, la Oficina Antifrau de Catalunya ha emès un informe on es detecten nombroses irregularitats en el concurs que va atorgar la plaça de Director dels Mitjans de Comunicació al Sr. Julià Guerrero. Aquest informe s’ha emès com a resposta a la denúncia feta per Iniciativa per Catalunya Verds.

Ja en el seu moment l’Altraveu havia denunciat que abans que es convoqués el concurs ja se sabia la persona que ocuparia la plaça i que aquell concurs s’havia fet a mida, modificant les normes bàsiques dels concursos públics per afavorir un dels candidats. Aquestes possibles irregularitats es van publicar al mitjà de comunicació Vilaweb el 9 de Març del 2010 com es pot veure a l’enllaç següent:


Ara, 5 anys després, arriba l’informe de la Oficina Antifrau de Catalunya que posa de manifest que ni les proves a fer ni el seu desenvolupament s’ajusten a les normes de l’Estatuto Básico del Empleado Público. En aquest cas, l’informe fins i tot planteja dubtes sobre l’exclusió d’un altre candidat amb una titulació equivalent , i assenyala que podria no complir-se el precepte de “lliure concurrència”. L’informe indica també que el Sr. Julià Guerrero va ser contractat amb un contracte temporal d’interinitat en que s’establia un període de prova d’un mes. L’informe de la oficina antifrau esmenta que abans d’acabar el mes de prova ja li van apujar el sou, i literalment diu “sobtaria inicialment la plena confiança dipositada en la persona que acaba d’entrar, doncs estant en període de prova obté un augment de les retribucions i de les atribucions. Si es posa en relació amb tot el que s’ha exposat en les consideracions anteriors podria ser un indici del presumpte afavoriment que es podria haver produït en el municipi envers una persona concreta per tal d’ocupar una plaça determinada en el consistori”.

Degut als clars indicis de favoritisme de l’equip de govern envers ell i d’ell envers el govern municipal en el tractament informatiu, tal i com s’ha denunciat diverses vegades, creiem que el Sr. Julià Guerrero no ha d’ocupar el seu càrrec durant el proper procés electoral, que s’ha de regir per la imparcialitat dels mitjans públics de comunicació. 

dimecres, 15 d’abril del 2015

Segueix la permissivitat de l’ajuntament a la pedrera de Vallsallent
Davant l'anunci de la visita a la pedrera de Vallsallent, per part de tècnics municipals i un representant de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) realitzada el passat divendres i feta pública aquest dilluns, L'Altraveu vol manifestar les següents consideracions:

 La visita va ser realitzada 3 dies desprès que l’Altraveu presentés la denúncia d'abocaments amb materials no permesos a la Pedrera. No entenem, i l'Ajuntament no ho ha justificat, quins són els motius pels quals no es va realitzar de forma immediata una inspecció a la zona. Recordem que l’Ajuntament, te plenes competències en la matèria, ja que la llicència que permet l'activitat d'abocador de runes a la pedrera, i que s'està incomplint, l'atorga l'Ajuntament.

 Volem denunciar també que aquesta visita no va ser comunicada a L'Altraveu, malgrat haver aportat les proves i ser part interessada per haver presentat la denúncia. L’Altraveu a més havia demanat explícitament ser informats i assistir a la visita. L'equip de govern, lluny de col·laborar amb aquells que denuncien l'incompliment de les llicències municipals i busquen la preservació i conservació del nostre entorn natural, amaga informació i actua d'esquenes. Aquesta connivència amb els que podrien no complir el que especifica una llicència municipal, és un clar exemple de com a mínim falta de transparència en la gestió pública.

 Denunciem també que el fet que l'activitat a la pedrera no s'ha aturat durant aquests dies i unit a la tardança en la inspecció abans esmentada, ha facilitat l'eliminació de proves i permés la manipulació de qualsevol investigació sobre els abocaments il·legals produïts amb anterioritat a la denúncia.

 Finalment, també volem denunciar que l'equip de govern, lluny d'evitar els abocaments i investigar els fets, envia camions de la brigada municipal a abocar terres i runes a la Pedrera, tal i com ho demostren les imatges adjuntes presses dijous de la setmana passada.

 És per tots aquests motius que L'Altraveu avui, presenta una nova denúncia a l'Ajuntament, on sol·licitem:

1. Que l'Ajuntament iniciï de forma immediata una expedient sancionador i de disciplina urbanística per la gravetat dels fets, i no un simple expedient L’Altraveu per Castellar www.laltraveu.org Centre, 8 08211 – Castellar del Vallès laltraveu@gmail.org informatiu, totalment improcedent i que permet a l'empresa gest ora eliminar proves durant el procés.

2. Juntament amb la tramitació dels expedients, es declari la suspensió cautelar dels abocaments, per evitar l'eliminació o modificació de proves. Creiem que aquesta és la única manera de garantir l'aclariment del cas, i de poder restaurar correctament els danys causats, així com sancionar de forma exemplar tots els responsables dels fets.

3. Per últim, volem recordar que l'equip de govern encara no ha facilitat la documentació sol·licitada per part de L'Altraveu al formular la denúncia, on es demanaven els informes dels inspectors municipals dels últims 12 mesos. Comencem a dubtar de si aquests informes realment existeixen i per tant si s'ha omès el deure de vigilar i controlar el compliment d'una llicència municipal per part de l'Ajuntament.


Comentaris anteriors:


L’Altraveu: canvis en el tarannà de la política local


La transparència i la participació no són només conceptes que escrivim en un programa. A l'Altraveu ens els prenem seriosament. Com hem anat fent al llarg d'aquests vuit anys de candidatura ciutadana, creiem que és important que l'acció social i institucional de la nostra candidatura sigui debatuda mitjançant assemblees obertes i actes al carrer. Amb aquest esperit, aquest dissabte proposem un balanç d'aquest mandat que hem titulat “Què hem fet amb el teu vot?”. En aquest acte repassarem tota la tasca social i institucional d'aquests últims quatre anys de mandat exposant la feina feta a Cal Gorina, l'ateneu del carrer Centre,8; i les aportacions que han contribuït al canvi a Castellar a l'Ajuntament amb els nostres portaveus: l'Elisenda Alamany, el Xavier Bella, el Marc Serrà i el Dani Sagrera. Aquesta iniciativa forma part dels principis de transparència de la candidatura i és la continuïtat del que ja vam fer a finals del mandat anterior amb la publicació “Què hem fet amb el teu vot?”. Aquesta vegada, us emplacem a una xerrada-debat a Cal Gorina, amb un vermut de cloenda on podrem parlar sobre el balanç del partit i el pas que farem a les eleccions municipals de maig, quan ens presentem amb Decidim Castellar.

Els comptes de l'Altraveu transparents i clars: clica aqui

Què hem fet amb el teu vot? PDF - 679Kb

dilluns, 13 d’abril del 2015

Què hem fet amb el teu vot?

Els portaveus a l'Ajuntament de dreta a esquerra: Marc Serrà, Dani Sagrera, Elisenda Alamany i Xavier Bella.Aquest dissabte a les 11.30 h L'Altraveu presenta tota la tasca social i institucional d'aquests últims quatre anys de mandat. Amb aquesta proposta, volem exposar tota la feina feta a Cal Gorina, l'ateneu del C/Centre,8; i les aportacions que han contribuït al canvi a Castellar a l'Ajuntament amb els nostres portaveus: Elisenda Alamany, Xavi Bella, Marc Serrà i Dani Sagrera. Aquesta iniciativa forma part dels principis de transparència de la candidatura i és la continuïtat del que ja vam fer a finals del mandat anterior amb la publicació “Què hem fet amb el teu vot?”. Aquesta vegada, els membres de l'Altraveu hem proposat un acte obert amb un vermut de cloenda on es podrà debatre distesament sobre el balanç del partit i el pas que farem a les eleccions municipals de maig, quan es presentem com a Decidim Castellar.  

divendres, 10 d’abril del 2015

L’Alcalde Ignasi Gimenez no ha controlat abocaments il·legals a la pedrera durant anys


9 d'abril de 2015, segueixen els abocaments a la pedrera de Vallsallent

Quan l'activitat extractiva de la pedrera de Vallsallent va finalitzar, l'empresa explotadora tenia l'obligació de restaurar la zona segons un pla de restauració aprovat el 1990, i que havia d'haver estat executat i acabat el 2005.

Lluny de complir amb els terminis establerts, l'empresa explotadora va sol·licitar l'any 2005 reconvertir la pedrera en un abocador controlat de terres i runes de la construcció, per així restaurar el forat realitzat. L'Altraveu es va oposar a la instal·lació de l'abocador, entre moltes altres raons, perquè és molt difícil realitzar un bon control del que s’hi acaba abocant per les grans empreses que l'estaven promovent. Però per part de l'equip de govern del PSC, ho van aprovar amb el vot favorable del transfuga de CiU. En aquell moment tot eren bones paraules i intencions, i fins i tot es va prometre fer un control periòdic amb una comissió de seguiment.

Actualment els fets ens donen la raó, com en tantes altres coses que hem anat denunciant i votant en contra mentre tothom hi votava a favor, Can Bages, connexió Ter Llobregat, pisos de protecció oficial...

I és que des de L'Altraveu disposem de material gràfic d'on es pot deduir que els abocaments irregulars fa anys que es produeixen, i davant d'aquests fets ens preguntem com pot ser que des l’ajuntament s’hagin deixat de fer els controls que es feien a l'inici del què s’estava abocant.

I malgrat la denuncia posada per l’Altraveu, l’activitat a la pedrera de Vallsallent continua sense impediments. El decret signat per l'alcalde Ignasi Giménez així ho permet. L’alcalde s'ha limitat a obrir un expedient informatiu per investigar els fets, requerir documentació a l'empresa sobre el material abocat, i demanar a l’empresa que aturi els abocaments si ho creuen oportú per a poder investigar els fets. L'Alcalde podria haver dictat una ordre cautelar de suspensió de la llicència, tal i com reclamàvem a la denúncia, per així evitar que el gestor elimini proves o tingui temps d'adequar-se a la llei abans de les inspeccions que es realitzaran. Perquè aquesta permissivitat?

Fins ara, malgrat el que es pugui mal interpretar dels titulars d’aquest setmanari, només s’ha obert un expedient informatiu per determinar si hi ha irregularitats, i no un expedient de disciplina, per tal de poder sancionar l'empresa si es demostren les irregularitats. Tan és la covardia de l'alcalde i el regidor de medi ambient Aleix Canalís, que han traslladat la denuncia a l’agència de residus de Catalunya, perquè siguin ells els que realitzin les inspeccions, malgrat que la llicència ambiental que permet l'activitat i que s'està incomplint és competència i va ser atorgada per aquest Ajuntament, amb la firma de l'actual alcalde.

No podem entendre com davant les evidències presentades per l’Altraveu, un regidor i un alcalde responsables no s'han presentat de forma immediata a l'abocador, per comprovar en persona si s’està incomplint alguna cosa, i en el cas de ser així retirar a l'instant i de forma imperativa la llicència d’activitat, alhora d'iniciar els tràmits sancionadors pertinents i els processos de restauració dels danys causats.

Des de L'Altraveu seguirem exigint des de tots els mitjans al nostre abast, explicacions deperquè no ho han actuat amb contundència, perquè han permès que l’empresa segueixi abocant un cop coneguts els fets, perquè se’ls han concedit dies de marge abans de que es faci una inspecció, perquè no s’ha controlat que s’abocava durant anys, i perquè no se’ns està facilitant tota la informació que hem sol·licitat amb la denuncia.

Si realment es vol el millor pel poble i el nostre entorn natural, s'ha d'actuar amb la màxima transparència amb el tema, s’ha de facilitar tota la informació als castellarencs, i deixar d'amagar-la i gestionar-la segons els seus interessos partidistes i electoralistes.

Finalment volem agrair a les tres fonts diferents que ens han comunicat el que estava passant a la pedrera. Al mateix temps ens preguntem el perquè venen a dir-nos-ho als de l’Altraveu i no al l’alcalde o al regidor corresponent. Creiem que les actituds que han tingut anteriorment amb temes semblants ha generat una desconfiança en la població que els considera incompetents per gestionar problemes com aquests.

Aquesta col·laboració ciutadana, al mateix temps, deixa clar que la participació de la població és importantíssima.. Només cal confiança i s’han d'obrir els canals necessaris perquè entre tots decidim Castellar.


20 juny de 2012 - Un abocador a la pedrera de Vall Sallent?

Altres articles de l'Altraveu sobre Residus Urbans: Clica aquí

dimarts, 7 d’abril del 2015

L’Altraveu denuncia irregularitats a la pedrera de Vall SallentDes de L'Altraveu comuniquem que hem presentat una denúncia contra l’activitat que s’està duent a terme a la Pedrera de Vall Sallent. Considerem que disposem d'indicis suficients per assegurar que la pedrera s’ha convertit en un abocador de deixalles sense un adequat control. Pudors, elements que es visualitzen sobresortint de la runa, i l'inexistent sistema de tractament dels residus, ens han portat a denunciar aquesta activitat davant l'Ajuntament de Castellar del Vallès, organisme que va atorgar la llicència ambiental necessària per realitzar aquesta activitat.

Aquesta llicència ambiental va ser atorgada l'any 2012, per a ubicar un dipòsit controlat de terres i runes de la construcció. L’any 2012 l’Ajuntament de Castellar va aprovar, a petició de l’empresa concessionària, una modificació que permetia augmentar el ventall de residus a aportar sense que això obligués la modificació de la llicència ambiental inicial.

Hem pogut comprovar que aquesta activitat s’està duent a terme sense que es faci cap valorització del material que s’hi està abocant. El material impropi no és separat, i per tant, s’hi aboquen una àmplia gamma de residus: ferros, plàstics, roba, sacs, llaunes... que provenen d'enderrocs, però sense que es puguin descartar altres orígens. El material no és seleccionat de cap manera, i es tapa amb terres per dissimular la manca de selecció, impedint el reaprofitament. Tenim serioses sospites que s’hi estan abocant materials no autoritzats per la llicència ambiental atorgada per l'Ajuntament.

L'empresa gestora actua de forma totalment premeditada, ja que els camions que transporten els residus aboquen la seva càrrega directament a la pedrera, sense cap control previ ni selecció. Aquesta runa és tapada posteriorment amb grava neta i seleccionada per evitar que es pugui veure el contingut de l'abocament.

Alhora també volem denunciar les possibles responsabilitats de l'Ajuntament de Castellar del Vallès per la manca de control de l'activitat. Segons el pla de restauració aprovat i acordat entre ambdues parts, s'havia de constituir una taula de seguiment del procés de restauració de la pedrera, que creiem que no ha realitzat cap visita a la zona per controlar el correcte funcionament de l'activitat. I en el supòsit d'haver-se realitzat alguna visita i és incomprensible no haver detectat les irregularitats, o no haver iniciat els tràmits pertinents per evitar-los i restaurar els danys. En qualsevol cas, creiem que existeix una complicitat de l'Ajuntament per haver permès que durant anys aquesta zona s'hagi convertit en un abocador en tota regla. I és evident que els màxims responsables d'aquests fets són l'Alcalde Ignasi Giménez i el regidor de Medi Ambient Aleix Canalís. Des de L'Altraveu exigirem explicacions i responsabilitats per aquests fets fins a les últimes conseqüències.

Recordem també que en el moment en que es va aprovar el projecte de restauració de la pedrera mitjançant un dipòsit controlat de runa i residus inerts de la construcció, el regidor Pepe González, l'aleshores responsable del tema, va vendre el projecte com a modèlic, a més d'assegurar beneficis per la població de Castellar, com la injecció de diners o l'abastiment gratuït de matèries primes de la construcció procedents de la revalorització dels residus.

Per tots aquests motius, el primer pas que ha decidit donar L'Altraveu ha estat presentar la denuncia a l'Ajuntament, com administració que ha atorgat la llicència. En aquesta denuncia es demana que s’iniciïn de forma immediata els procediments necessaris per investigar aquests fets, que de forma cautelar s'ordeni la suspensió provisional de l'activitat, i que en cas de demostrar-se les irregularitats, es sancioni de forma exemplar als responsables. Igualment es demanen els informes d’inspecció dels últims 12 mesos, tant de l’empresa concessionària com dels inspectors o agents de l’autoritat municipal.

L'Altraveu també presentarà en els propers dies una denuncia a l'Agència Catalana de Residus, per al seu coneixement i per a que s’aclareixi si hi ha irregularitats, i si és així s'iniciïn els processos sancionadors oportuns contra l'empresa i s’aturin immediatament els abocaments incontrolats. En totes dues denúncies L'Altraveu demana formar part interessada del procés, per a poder fer un correcte seguiment del cas. 


On és la pedrera de Vall Sallent?
 

Imatges de la pedrera de Vall Sallent