dijous, 21 de febrer del 2013

I contra la corrupció, què?

Durant aquests últims mesos s'han fet públics a Catalunya i a l’Estat espanyol diferents casos de presumpta corrupció que impliquen a polítics d’un gran ventall de partits polítics i càrrecs públics de tots els estaments: Ajuntaments, Generalitat i Govern central. Des de L’Altraveu per Castellar i les Candidatures Alternatives del Vallès condemnem enèrgicament qualsevol tipus de corrupció.

Un dels fets pels quals han anat creixent candidatures com la nostra és per la creença que recull la frase “tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”, de Joan Fuster. 

És per això que la implicació, l’esperit crític i la participació de tots és fonamental per fugir del clientelisme de l’acció política actual. Combatre la corrupció no pot ser una qüestió que deleguem a la institució, també depèn de la ciutadania. A L’Altraveu, des dels nostres inicis hem funcionat amb mecanismes per evitar l’enriquiment individual a través del bé comú. Un d’ells ha estat la transparència de caire organitzatiu i per això sempre ens hem organitzat en assemblees obertes on tothom pot venir a participar, treballar i opinar sobre les qüestions que afecten el poble. També hem limitat el període dels nostres regidors ja que no creiem en la professionalització de la política, hem abocat el sou que reben els regidors a projectes socials (com Cal Gorina i altres entitats del poble) i hem publicat anualment els nostres comptes al nostre web (actualment som l’única força política de l’ajuntament que els publica). Aquest valors els hem reivindicat també al consistori, aportant propostes a favor de la transparència i la participació de la ciutadania. Val a dir que no sempre s’ha tingut en compte la total obertura de la institució al poble.

En definitiva, pensem que contra la corrupció no només cal discurs sinó també coherència en les maneres de fer. Des de les Candidatures Alternatives del Vallès considerem que uns fets tant greus com els que estan apareixent els últims dies, justifiquen plenament que els càrrecs electes, els càrrecs de confiança i els funcionaris que resultin imputats siguin separats dels seus càrrecs en el govern i l’administració, en pro de reparar mínimament la credibilitat ciutadana respecte a les institucions públiques.

dijous, 14 de febrer del 2013

Un pla de present per als joves

Els joves són un dels pilars del Castellar del present. D’aquesta manera entenem que és bàsic que l’Ajuntament pensi en el jovent del poble més enllà del seu oci, i proposi polítiques públiques que vagin dirigides a tots els joves.

El projecte sobre acció jove de L’Altraveu no contempla, per exemple, el trasllat total i centralització absoluta de l’equipament de l’espai Tolrà a El Mirador ja que havia costat anys que els joves se’l fessin seu i gestionessin el seu temps. Així mateix les sinergies que existien amb la regidoria de serveis Socials, en el mateix espai, donava els seus fruits. Aquest trasllat, doncs, respon més a necessitats econòmiques i estratègiques (s’ha reduït un 30% la partida a Joventut en el pressupost d’enguany) que no a les necessitats reals dels joves. Amb aquesta decisió el servei d’activitats i esports a l’aire lliure també s’ha perdut, com també la base que fomentava la participació dels joves a les activitats: un espai de trobada, un lloc exclusivament per a joves i adequat a les seves necessitats. És per això que creiem que el Pla d’Acció Jove 2013-2016 presenta unes línies vermelles amb què no podem estar d’acord perquè es contradiu amb un model que defensem (l’acompanyament en l’autogestió) i no pas en el dirigisme. El Pla aprovat al mes de gener no s’ha realitzat en base a un estudi profund sobre la realitat del jovent del nostre poble, ja que molts dels elements que es presentaven en aquest estudi eren erronis o estaven desfasats. En segon lloc, no s’ha comptat de forma decidida amb la participació dels agents implicats. En aquest sentit, és estrany que el mateix regidor que fa uns mesos defensava les retallades en participació ciutadana al•legant que aquesta es podria fer de forma transversal des de totes les regidories, ara, des de la seva posició de regidor de joventut no hagi comptat amb la participació activa de centres educatius i de les entitats del poble que treballen amb infants, adolescents i joves així com amb els mateixos joves i les diferents associacions que participen en el nostre poble.

D’aquesta manera convidem a l’equip de govern a repensar de nou el trasllat que ha fet de l’acció juvenil de manera exclusiva a El Mirador, de dotar de recursos humans i materials, almenys com l’any passat a l’àmbit juvenil i treballar atenent a les demandes i necessitats reals dels que han de ser els vertaders protagonistes d’aquest Pla.

divendres, 8 de febrer del 2013

Propostes locals per a canvis socials

 Compareixença Ada Colau al Congrés dels Diputats

El drama dels desnonaments és sagnant i està en mans del Congrés de l'Estat poder canviar aquesta realitat. És molt significatiu però, que ni PP ni PSOE estiguin disposats a canviar la llei hipotecària i que es dediquin a seguir salvant els comptes dels bancs deixant així en una situació inhumana a milers de famílies (100 famílies cada dia a Catalunya).
Des dels ajuntaments es poden engegar accions per canviar, en part, aquesta situació i per apaivagar algunes de les conseqüències d’aquest drama social.
La proposta que vam fer des de l’Altraveu en el darrer ple anava en aquest sentit i va ser aprovada per unanimitat. Així, l’Ajuntament de Castellar instarà al Govern de 'Estat la reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i segur que molts altres municipis es sumen a aquesta proposta. Les plusvàlues es generen quan una persona efectua una dació en pagament del seu habitatge. A efectes fiscals, les famílies que es trobaven en aquesta situació havien de pagar una taxa que s’aplica a tota compravenda, entenent que hi havia un guany en aquesta transacció; però en el cas de la dació en pagament òbviament que no n'hi ha cap i no hi ha dret que s'apliqui aquesta taxa.
D’aquesta manera, a partir d’aquesta proposta, les persones desnonades no hauran de pagar aquesta taxa que entenem que és injusta.
Aquests canvis són necessaris i per això seguirem treballant propostes en aquest sentit, però des de l’Altraveu pensem que no n’hi ha prou i lluitarem per tal que tots aquests canvis que en un principi s’assumeixen com a impossibles per part de l’administració acabin sent una realitat, perquè és de justícia i perquè es pot. Com ha demostrat aquesta setmana el cas de l’Ahmed a Sabadell, un pare de família que ha aconseguit la dació i un lloguer social a traves de la pressió de la PAH i el barri de Torreromeu.
No ens cansarem de reivindicar i de demostrar que, amb voluntat política i social, les coses poden canviar. Però cal ser lliure per decidir i valent per a actuar.