divendres, 27 de febrer del 2009

Cal complir els acords de ple


Quan ens apropem a la meitat de la legislatura municipal, cal fer balanç d’algunes qüestions, entre elles el grau de compliment dels acords del ple de l’Ajuntament.
És lògic que l’Equip de Govern municipal, que no té majoria absoluta, busqui els suports necessaris per complir amb els seus compromisos electorals, d’igual manera que els grups de l'oposició han de procurar fer el mateix. Per a dur a terme les polítiques proposades cal prendre acords, sigui en un parlament o en un ple municipal. En qualsevol cas, malgrat que puguin haver-hi discrepàncies, per altra banda legítimes, els acords s’han de complir, i és l’administració competent la que té l'obligació de dur-los a terme. Tenim la sensació de que quan es tracta de determinats acords, per exemple els relacionats amb la Urbanització del Polígon Industrial de Can Bages, la diligència de l’Ajuntament de Castellar del Vallès és màxima, però ens els altres acords aprovats no és així.
L'Altraveu ha treballat diverses propostes presentant-les en diferents mocions, i malgrat que moltes d’elles han estat aprovades per unanimitat, semblen paper mullat per a l’Equip de Govern. Entre aquestes mocions n’hi ha una per millorar la seguretat dels vianants que han de travessar la carretera de Sabadell per agafar el bus a la zona industrial, en vam parlar recentment. N’hi ha una altra demanant millores en la informació i el servei de transport públic, tan senzill com posar plànols a les parades que ens informin on podem anar amb l'autobús, com podrem combinar amb altres serveis de transport públic quan arribem al destí, horaris de tots ells, un servei que ens informi del temps que falta per arribar el següent autobus. Així mateix s’han aprovat mocions per a reduir l’ús de bosses de plàstic i per estudiar millores per afavorir la circulació amb seguretat de les bicicletes en el municipi. També va ser l'Altraveu qui inicialment va proposar que el senyor Carlos Fontcuberta i Balaguer i a altres possibles censalistes renunciessin unilateralment als drets sobre les propietats i bens de censataris a Castellar del Vallès. Malgrat que inicialment aquesta moció no va ser aprovada, més tard se’n va aprovar per unanimitat, una altra proposada pel mateix Equip de Govern.
Fins ara, no tenim noticies sobre el desenvolupament de cap d’aquests acords, i és per això que des de l’Altraveu reclamem el compliment de les mocions aprovades per unanimitat en el Ple Municipal.

dilluns, 23 de febrer del 2009

Pensant el Centre Cívic

L'Ajuntament de Castellar ha plantejat un centre cívic a la vila gràcies al Fons Estatal d'Inversió Local. Un centre cívic és un espai municipal que té per objectiu cobrir necessitats socials de caire molt divers. Així doncs, aquest pot prendre moltes formes diferents. Pot ser des d'un punt de trobada a un espai utilitzat per entitats, des d'un espai amb una forta programació cultural a un lloc on es duguin a terme tasques d'assistencialisme, etc. Però dins de l'ampli ventall de centres cívics que existeix, quin seria el més idoni per a Castellar? Per parlar d'això hem convidat en Ramon Bernal i en Xavi Urbano amb experiència en aquest àmbit. Ens exposaran els pros i els contres de diferents models i plantejaran com podria ser un bon centre cívic per a Castellar.
T'esperem!

dissabte, 21 de febrer del 2009

Un any del Grup Municipal L'Altraveu


Presentem la memòria del primer any de vida de l'Agrupació d'Electors L'Altraveu, en tant que Grup Municipal. L'Altraveu va néixer com a agrupació d'electors després de recollir més de 700 signatures davant notari amb la voluntat d'entrar a formar part de la gestió del municipi de Castellar. Les darreres eleccions municipals ens van situar com a tercera força política a l'Ajuntament amb l'entrada d'un regidor i una regidora. El document que presentem recull el treball que l'assemblea de L'Altraveu ha estat fent durant aquest temps. Ha estat un primer any d'aprenentatge en molts aspectes i ha estat un any ple d'iniciatives programades amb la certesa de que una altra forma d'entendre la política i la gestió municipal és possible. Podeu consultar aquesta memòria a la Biblioteca Municipal o descarregar-la des d'aquesta web (pdf 5700 kb).

dissabte, 14 de febrer del 2009

La destrucció del Molí d'en Busquets


Continua la manca de control sobre residus perillosos en unes obres que estan fora de llicència.

El 7 d'abril de 2008 es va acabar la llicència d'obres per continuar treballant al Molí d'en Busquets, però al mes de juliol els camions continuaven portant-hi terra i la màquina de triturar runa, les excavadores i les aplanadores hi treballaven intensament. En aquesta obra mai hi ha hagut cap mena de tancament de protecció, ni del recinte ni dels elements arquitectònics protegits, qüestions d’obligat compliment en qualsevol obra i que a més consta en el projecte de seguretat que va servir per donar la llicència de l'obra.

Quan ens acostem a la zona del Molí d'en Busquets, ens trobem una petita caseta metàl·lica on hi fa vida un home que vigila l'obra mentre hi ha conductes d'uralita trencats de l'antiga construcció que han quedat per allà deixats i d’altres restes més grans també d’uralita. Les deixalles són de tota mena com ara bombones grans de butà mig enterrades de terra, plàstics, pots de pintura, algun moble... Hi ha encara els troncs d'algunes de les alzines centenàries que s'han tallat innecessària i il·legalment. Encara hi podem veure restes de l'arquitectura que deixen entreveure antigues voltes ceràmiques i construccions que són part dels més de 300 anys de la història industrial d'aquest indret on hi van treballar i viure molts castellerencs.

L’aigua també és present en aquest paisatge desolador, algunes de les canonades que en conduïen han quedat malmeses pel propi enderroc i van llençant l’aigua al no res, sense cap mena d’aprofitament. El que era una implantació industrial i d'horta integrada en l'espai del Ripoll s'ha perdut totalment. Nosaltres creiem que no calia trinxar-ho tot, i que si així ha estat és per la falta de control del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

En certa mesura es repeteix la història. A Can Bages, no hi trobaven uralita, ni l’ACA, ni la Junta de Residus ni tècnics del nostre Ajuntament, malgrat les reiterades denúncies de l’Altraveu als Mossos i la publicació d’un plànol amb tots els punts i les coordenades UTM dels llocs on vam detectar presència d’amiant.
A Castellar actualment s’està reomplint la Pedrera de Vall Sallent i el Sot de Goleres amb aportacions de terres d’altres indrets, ens preguntem quin deu ser el control de la qualitat d’aquestes terres veient la deixadesa que l’administració local ha mostrat en el tractament de l’amiant.

divendres, 6 de febrer del 2009

Irregularitats al Molí d'en Busquets

imatge del dia 21-7-08

La Regidoria d’Urbanisme de l'Ajuntament de Castellar hauria de vetllar pels valors ambientals, històrics i arquitectònics del municipi.

El juliol de 2008 en adonar-nos que al Molí d'en Busquets s' hi estava fent una important tala d'arbres, hi havia una intensa activitat de tractament de runa i aportació exterior de terra, vàrem consultar l'expedient d'aquestes obres per saber sota quina llicència s'estava actuant. L’únic permís vigent era el d’obra menor. A finals de mes vàrem presentar una instància a l'Ajuntament demanant l’aturada de les obres fins que no hi hagués tots els permisos en ordre. No enteníem per què l'Ajuntament permetia la tala d'arbres i aquella aportació exterior contínua de terres amb la que van tapar uns horts existents i van modificar totalment els perfils del terreny de la zona.

L'Ajuntament aleshores diu que fa una inspecció visual de l'estat de les obres i que "els moviments de terres són els propis generats per l'obra d'enderroc" i que "els arbres i els horts es troben dintre de la propietat i per tant formen part de la pròpia actuació que s'està realitzant a la parcel·la".

No veient clares les justificacions de la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament, el 4 d'agost de 2008 informem a l'Agència Catalana d'Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya. El 8 d'agost presentem una denúncia a la policia local amb les matrícules dels camions que porten terra al Molí i l'11 d'agost adrecem un expedient al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i al mateix Ajuntament de Castellar per denunciar, una vegada més, les irregularitats argumentant que "El pla general imposa precaucions al desenvolupament urbà d'aquesta àrea, tot i que el reconeix com a espai urbà. Així indica que cal ordenar l'edificació, que cal urbanitzar i que les activitats han de ser de menys impacte que les precedents".

El mateix dia, l'Ajuntament diu haver rebut un informe de la policia local, on posa de manifest que hi ha moviments de terres amb camions de procedència desconeguda. És a partir d'aquest informe que els serveis tècnics de l'Ajuntament efectuen una altra inspecció, i en data de 21 de novembre es decideix obrir un expedient de protecció de la legalitat a la immobiliària i a la propietària del terreny per obres no emparades en llicència d'una tala d'arbres i moviments de terres.

No pot ser que només s'actuï quan es fan denúncies a la policia o a la Generalitat.Tot el que exposem ens serveix per constatar que la Regidoria d'Urbanisme de l’Ajuntament té poc control de les obres que es fan al municipi i això possibilita la degradació i pèrdua d'espais, que (privats o no) tenen valors ambientals, històrics, arquitectònics que caldria preservar abans de deixar-los alegrement (o confiadament) ens mans de grans interessos privats. Si anem a remolc a l’hora de fer complir la legalitat o vetllar pel patrimoni comú, estem venuts.