diumenge, 29 de gener de 2012

La prudència aconsella que és hora d'aturar aquesta obra

Torrent de Colobrers 20/01/12
El passat dijous 26 de gener l'Altraveu va entregar una carta a l'alcalde de Castellar sol·licitant que insti el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a paralitzar de manera immediata la construcció d'aquesta infraestructura.

Just quan l'esvoranc de Colobrers ens serveix de mesura de la destrossa ambiental i de la petitesa política davant d’accions que agredeixen el territori, ens arriba la notícia que el govern francès ha suspès les obres de connexió entre el Llenguadoc i l'Empordà. França al•lega que no hi ha necessitat d'aquesta infraestructura milionària perquè no respon a les necessitats energètiques actuals. I nosaltres, què hi diem? Hi som a temps?

En els darrers anys, massa vegades hem vist que allò que passava per infraestructures d'interès general, en realitat ho eren d'interès privat. El guany no era el rèdit social de l'infraestructura, sinó el negoci lucratiu de la seva construcció: transvasaments, aeroports, pistes d'esquí, etc. La llista és llarga.

El debat energètic d'aquest país és prou important per no anar amb presses i improvisar sobre un model que marcarà els pròxims decennis. França diu que no. Nosaltres podem fer el sord? La prudència aconsella que és hora d'aturar aquesta obra i repensar-la. Creiem que després de l’impacte que hem comprovat als boscos i als torrents dels nostres entorns, de les declaracions institucionals que són contràries a aquesta obra, ara estem obligats a aturar-la i donar el temps que calgui per poder fer-ne un replantejament seriós. Com, sinó, podria entendre’s la nostra posició en contra d’aquest gasoducte?

Si bé és cert que, tal i com diu el BOE, la conducció preveia aportacions a la planta de cicle combinat del Besòs i a la futura planta de Bescanó, també ho és que no està pensada per abastir els municipis. Per exemple, Santa Eulàlia de Ronçana, un municipi afectat pel pas del gasoducte, continuarà sense tenir servei de gas natural perquè aquest gasoducte té com objectiu principal abastir gas, únicament, a Europa. Però Europa se’n desentén. Davant d'aquest desgavell polític i estratègic, aquí al rodal amb servitud i complicitat, es permet la destrossa ecològica en nom d'un bé superior intangible: Madrid, França, Europa; el progrés. Parlem-ne entre tots, perquè de moment els que ens venem el territori per un plat de llenties som nosaltres i les seves discussions ens queden molt lluny.

Arribats fins aquí, el gasoducte hauria de servir per posar sobre la taula debats que han quedat exclosos i silenciats: quin model energètic volem, quins interessos hi ha al darrera dels serveis bàsics, com és possible que la legislació ambiental es pugui aplicar de manera tan laxa per part de la pròpia administració i de les grans empreses. I quan aquests debats s'hagin participat amb serenor i tinguem les respostes a les preguntes, serà l'hora de mirar de gestionar les infraestructures de manera coordinada i no aïlladament, perquè les negligències en matèria ambiental tenen un preu econòmic i ecològic que no ens podem permetre.

dijous, 26 de gener de 2012

Què s’espera dels impostos?


Pagar impostos s’ha convertit en un tema cabdal per a debats pressupostaris; no només a nivell local. L’Altraveu ha treballat perquè l’increment d’impostos a Castellar del Vallès es fes de manera equitativa, introduint mesures com l’ajuda a famílies monoparentals i a aquells que posen en disposició el seu habitatge per a lloguer. Com ja hem manifestat sovint, gravar la propietat de manera progressiva és un mecanisme a través del qual l’ajuntament pot recaptar amb certa equitat, per bé que, calia incorporar ajudes com les proposades i aprovades per ple. No ens sembla adequat, doncs, que es faci demagògia en un tema tan important com és la redistribució de recursos mitjançant la pressió fiscal a qui més té. La política fiscal municipal cal executar-la amb criteri i és bo que sigui un instrument que valori l’ajuntament i no pas l’Estat, ja que això contradiu l’autonomia municipal i qüestiona la càrrega que determina el consistori per als seus ciutadans. Així doncs, el pacte entre PP i CIU a Madrid vulnera aquesta autonomia i dicta que tots els ajuntaments apliquin un increment del 10% en l’Impost de Béns Immobles (IBI). En el nostre cas, l’apujament de l’IBI comportarà un cobrament del 16% (fins ara era el 6%). Aquesta mesura és un pedaç a la decisió des del govern central de no permetre demanar crèdit a aquells ajuntaments que estiguin endeutats en més d’un 75%, com és el nostre cas. És una mesura compensatòria i, per tant, no respon a la voluntat de tenir més ingressos per repartir-los millor, sinó a una decisió que pretén allargar de nou la qüestió del finançament local; un debat que cap de les administracions governants fins ara han resolt. Cal dir que la Generalitat deu a Castellar 2.7 milions d’euros i això té un impacte contundent sobre elements com les polítiques socials i educatives del nostre poble. Diu l’article 31 de la Constitució que “tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just, inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat…”. I creiem que aquesta és precisament la filosofia dels impostos. No podem evadir-nos d’aquesta obligació. El que defensa L’Altraveu és un autèntic pacte entre consistoris per denunciar el finançament precari de les polítiques locals i la lluita per l’evasió fiscal a nivell general. Actualment el frau fiscal català supera en 6 vegades les retallades de la Generalitat. Fer front a l’evasió és urgent perquè el sistema polític i representatiu tingui novament sentit.

dijous, 19 de gener de 2012

Sobre el Gasoducte: Més detalls del despropòsit

 

El passat diumenge, una trentena d’entitats entre les que es troba l'Altraveu, van convocar a la ciutadania per fer una excursió informativa per la zona del torrent de Colobrers, on el gasoducte s'està construint. La convocatòria va reunir unes 500 persones que durant unes 2 hores van seguir una part del traçat de l'esmentada infrastructura. Els assistents van poder comprovar sobre el terreny que el projecte, lluny de ser una obra major més, és d’un impacte ambiental i visual majúscul. Per la resposta a la convocatòria podem comprovar que l’equip de govern no està en la mateixa sintonia que els ciutadans.

Estem en una època en que des de les administracions les qüestions territorials i ambientals són la darrera preocupació dels governs i dels governants, i això va en clara confrontació amb la sensibilitat ciutadana. Es pot comprovar a Castellar, amb el nou polígon industrial, o amb la destrucció del Molí d’en Busquets, però veieu a tall d’exemple la llei Omnibus del govern de la Generalitat on primen els interessos econòmics de les empreses davant la protecció d’espais naturals protegits, o la propera revisió prevista de la llei de costes que vol fer el flamant nou govern del PP.

Amb tot, des de les administracions locals, des de la primera línia de front, s’hauria de compensar aquesta deriva general tan insensible amb el territori. Els ajuntaments estan en contacte directe amb els ciutadans i amb les obres que es duen a terme en el seu espai físic, per tant, són els primers que haurien de vetllar perquè els projectes i les alteracions del territori es fessin amb les màximes garanties ambientals i de sostenibilitat. Lluny de tot això, l’equip de govern del PSC no ha mogut ni un dit per intentar evitar o minimitzar l’impacte d’unes obres que passen per el Vallès (i per Catalunya) sense aportar cap benefici. Ans el contrari, han preferit amagar-ho i no explicar-ho a la ciutadania. De fet, les úniques al•legacions que l’equip de govern del PSC ha proposat al projecte han estat per evitar que el gasoducte afectés els terrenys de la futura depuradora del nou polígon de Can Bages. Han preferit que es destrossés el poc que queda del bosc i del torrent de Can Bages, que afectar el polígon industrial ja urbanitzat. Amb aquesta mesura, segons l’informe tècnic i ambiental del canvi de traçat, ha aconseguit augmentar l’impacte ecològic i disminuir encara més l’espai verd entre Sabadell i Castellar.

dijous, 12 de gener de 2012

Excursió guiada per Colobrers i entorns. Vindràs?

Una trentena d'entitats de Castellar i de Sabadell, entre associacions de veïns, entitats i grups polítics hem organitzat una excursió guiada per Colobrers i l’entorn per conèixer les zones afectades pel traçat del gasoducte Martorell-Figueres. Ens trobarem a les 11 del matí davant de la fàbrica del vidre i convidem a tothom a participar-hi. L’Altraveu no ha estat sola a l’hora de denunciar la poca informació que s’ha rebut d’aquest fet, com els articles de la ciutadania ho han anat confirmant en l'Actual i d'altres mitjans, la qual cosa demostra que no és només una qüestió de percepció. No es tracta d’una obra de llicència major com qualsevol altra, ni tampoc un pur tràmit. És una obra de gran impacte sobre el nostre municipi. Per això, en el ple municipal passat vam demanar tota la informació detallada sobre l’impacte del gasoducte. Aquesta setmana se’ns ha fet arribar la informació completa i som en un procés d’estudi detallat. Tanmateix, hem dissenyat un bloc http://gasoducte.blogspot.com amb un recull d’articles de premsa i declaracions diverses. De moment, podem avançar que l’ajuntament rebrà com a compensació econòmica 34.000 euros. Cal dir que si bé l’oposició és responsable de fiscalitzar l’acció del govern no deixa de sorprendre la dificultat amb què hem pogut localitzar l’acord pres en la junta de govern local, i una vegada localitzat, la poca referencialitat a tal obra. És a dir, que avui ja podem dir que lluny de voler informar , hi ha hagut una voluntat que no en fóssim partícips. Denunciem, doncs, la infravaloració que s’ha fet de la resta de forces polítiques i de la mobilització social per aturar i plantar cara a una obra que menysté el valor dels espais que gaudim a Castellar del Vallès. La lluita pel territori és també una manera de defensar un model de vida i també posa de relleu com incloem o excloem els ciutadans davant de les infraestructures.

Més informació: Gasoducte Martorell-Figueres