divendres, 29 d’abril del 2011

"Ara els ajuntaments són trampolins". Avui, Xavi Arderius.

Molts partits polítics han anat perdent credibilitat i coherència.
La pràctica de la política dóna més la impressió d’estar supeditada a unes normes de màrqueting.
Això potser és molt evident a àmbit nacional, però malauradament a la política local també està passant. Ara els ajuntaments són trampolins que professionalitzen i perpetuen càrrecs en el món de la política.

No parlem de l’ús que es fa dels càrrecs de confiança o de com es fan algunes contractacions o de l’ús que es fa de recursos públics per mantenir-se al poder.
O l’ús populista i pervers que es fa dels consells de participació ciutadana, de la informació, de termes com pluraritat, educació, medi ambient, educació, salut...
Tot això genera desencís i com deia fa perdre la credibilitat i la coherència.

En els darrers anys veïns i veïnes de diferents municipis de Catalunya hem decidit organitzar-nos localment al marge d’aquests partits cercant fórmules pròpies per incidir en la política municipal amb més llibertat i procurant trobar el sentit comú de les coses a partir dels diversos punts de vista de la gent que participa a les diferents assemblees.

A Castellar, amb l'Altraveu ocupem un espai que ens ha permès incidir per promoure aquest sentit comú amb temes d’urbanisme, ciutadania, sensibilitat social, participació ciutadana, transparència, mobilitat sostenible, cultura, habitatge,etc.

Tota la feina compartida durant aquests 4 anys en diversos àmbits, amb encerts i errors, és el que ara m’estimula a continuar treballant per recolçar i continuar construïnt la proposta que representa l’Altraveu.

dimecres, 27 d’abril del 2011

"Vull que s'apliqui la teoria".Avui, Bet Tena


L'Altraveu vol que Castellar sigui millor des del sentit comú i no des de la poltrona.
Perquè, en teoria, el poder polític ha d’emanar del poble i ha de servir perquè la societat sigui més justa, més equitativa, sostenible, solidària i responsable. Vull que s’apliqui la teoria.
Perquè per representació no anem enlloc, la meva veu surt de la meva boca no de la boca d’altri.
Perquè tal i com avancem no hi ha cap altra manera de fer política que no sigui mitjançant la participació i el consens de tota la població.
Perquè estic farta que em manipulin.
Perquè tots hi som ben rebuts, ens escoltem i fem el camí junts.
Perquè l’Altraveu significa llibertat, compromís i franquesa.

Tenim veu i ens hem de fer escoltar.
 
 
“Sigueu ventrílocs i que les veus de tots es multipliquin i ressonin arreu,
Que el nostre mut silenci no sigui més la seva vil victòria.”
(Revolució de Clara Alzina)

dimarts, 26 d’abril del 2011

"Em diràs que sóc un somiador, però no sóc l'únic". Avui, Dani Sagrera.

L'Altraveu és un espai participatiu on es pot enraonar, és a dir, parlar raonant.

Costa trobar espais per treballar un futur comú com a poble i societat, on la gent estigu disposada a fer prevaldre els arguments, davant els prejudicis i interessos personals o de partit.
A l'Altraveu escoltant raonaments i arguments, ens és relativament senzill arribar al consens amb la majoria de temes.Es tracta només d'escoltar i raonar les opinions dels altres, que els altres facin el mateix amb les teves, i esperar que tothom sàpiga arribar a cedir el raonable per arribar a un acord raonat. 
És el que es pot aconseguir si la gent enraona.
Segur que molta gent d'altres partits, si s'oblidessin de sigles, càrrecs, vots, responsabilitats mal enteses i d'altres interessos, podrien fer aquest exercici i treballar únicament pel bé comú."Potser em diràs que sóc un somiador, però no sóc l’únic..."

dilluns, 25 d’abril del 2011

Els regidors i les regidores de L'Altraveu 
L'Altraveu ha fet rotar els seus càrrecs electes durant aquests quatre anys. La iniciativa visibilitza el compromís de tot un col·lectiu ciutadà, prop de 50 persones que funcionen sense personalismes i amb cap altre interès que el bé comú del municipi. Gemma Ubasart i Francesc Centeno  van ser els dos primers regidors que van fer de portaveus al consistori. Elisenda Alamany i Xavier Arderius van prendre el seu relleu i, Ita Espinosa i Martí Llobet han estat els últims a prendre possessió del càrrec.  Aquest sistema ha permès evidenciar que una altra manera de fer política és possible.
 
Tot i que el càrrec és nominal, els portaveus donen íntegrament la seva assignació per portar a terme una activitat sociopolítica que reverteixi sobre el poble  (en podeu veure els recursos econòmics i les
activitats desenvolupades a  l'article penjat en aquest web "Què fa amb els diners, L'Altraveu?". El sistema de rotació seguirà vigent els propers quatre anys.

"És hora que la ciutadania surti al carrer i prengui les regnes". Avui, Ita Espinosa

Sempre he cregut que la ciutadania ha de participar d’una manera o altra en la política. La política municipal és el marc més immediat i proper per aquesta participació. Penso que tot ciutadà en algun moment ha de dedicar una part del seu temps a vetllar pel benestar de la comunitat a la que pertany. Per això dono el meu suport a L’Altraveu ja que facilita que qualsevol ciutadà exposi el seu criteri. Per aquest motiu és important que L’Altraveu tingui representació a l’ ajuntament perquè suposa la veu del ciutadà. De nou és hora que la ciutadania surti al carrer, prengui les regnes i no deixi la gestió dels interessos comuns únicament en mans dels polítics professionals.
Per mi formar part de L’Altraveu representa posar el meu granet de sorra per fer del poble on visc un lloc més amable i acollidor per tothom.

diumenge, 24 d’abril del 2011

Més de 100 persones participen del taller de Sant Jordi a L'AltraveuL'Altraveu va proposar un taller de roses reciclades que va exhaurir els 100 exemplars per a la diada de Sant Jordi. Tot i que el temps va ser poc favorable va ser una jornada on molta gent va apropar-se a conèixer la tasca feta per L'Altraveu (els articles publicats per l'agrupació del 2007-2011, els anuaris que recullen la tasca feta en aquests 4 anys i els llibres publicats per persones de L'A -Gemma Ubasart, Marc Serrà i Elisenda Alamany- Construint municipi des dels moviments socials i Guia de govern local-Gemma Ubasart i Jordi Bonet-).
La lectura de contes va aplegar diversa gent a la plaça que va gaudir dels contes de Quim Monzó i Mercè Rodoreda, llegits per Joan Romeu i Marta Camps i molta gent va apropar-se també a conèixer els llibres castellarencs exposats a la paradeta.


dissabte, 23 d’abril del 2011

Un pas més cap a la transparència

El foment de la participació ciutadana ha de ser concebut com una aposta cap a la democratització de les nostres societats. La democràcia no és quelcom estàtic, i per això és important que les institucions públiques i les organitzacions socials desenvolupin un treball permanent per incentivar la participació ciutadana. El món local és un escenari privilegiat per l’elaboració de polítiques públiques orientades cap a aquesta finalitat.

L’accés a la informació i la transparència en les actuacions de les administracions públiques és el primer pas per a fomentar la participació ciutadana. L’accés de la ciutadania a la informació municipal en tot allò que concerneix la gestió pública, és un exercici d'obligada exemplaritat envers els administrats i un dels elements que permet enfortir el sistema democràtic en reforçar la confiança envers els poders públics.

Al llarg d’aquests quatre anys, l’Altraveu hem presentat diverses mocions per tal d’afavorir la transparència i la participació ciutadana a la política local, però amb els vots en contra del PSC i algunes abstencions ens ho han posat dificil.

Una d’elles era sobre la participació ciutadana als plens, no es va aprovar pels vots contraris del govern i el regidor trànsfuga. Una altra per la modificació de l’ordenança de participació, van votar en contra PSC i es van abstenir ERC, el trànsfuga va faltar al ple. L’altra era per la cel.lebració pública de les comissions de govern local, els vots contraris de PSC i abstencions de CiU i ERC tampoc van permetre que s’aprovés, el trànsfuga també va ser absent.

I encara una altra per la publicació de les Juntes de Govern Local respectant la llei de protecció de dades, però PSC votar en contra, ERC es va abstenir i el trànsfuga també va faltar.

En el darrer ple d’aquest mandat, finalment es va aprovar una moció que contempla incorporar i millorar l'accessibilitat al web municipal amb dades que afavoreixen la transparència municipal:

A partir d’ara s’hauran de publicar els sous dels càrrecs electes, l’import de les dietes dels membres consistori i dels càrrecs de confiança, la relació de càrrecs/llocs de confiança de l'Ajuntament i l'import individual o col.lectiu de les seves retribucions, la relació dels llocs de treball de l'ajuntament, ordres del dia prèvies dels Plens Municipals, publicació dels acords de les Juntes de Govern (des de l’any 2009 s’havien deixat de publicar) respectant la llei de protecció de dades, l’evolució anual del pressupost segons les modificacions pressupostàries aprovades, el ingressos fiscals, inversió, despesa i endeutament per habitant, el deute públic municipal, evolució deute en relació a exercicis anteriors, termini de pagament proveïdors i de cobrament, la relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions, la relació anual dels 20 principals contractistes i quanties de les adjudicacions, la relació anual dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties de les operacions, relació de subvencions a entitats municipals i justificació de les quanties, el convenis urbanístics municipals, l’autonomia fiscal i el superàvit/dèficit per habitant. Amb aquesta moció ens equipararem a d’altres municipis que fa temps que han apostat per la transparència i és que les noves tecnologies permeten això i més.

dilluns, 18 d’abril del 2011

Sant Jordi 2011

  
 L'Altraveu surt al carrer per Sant Jordi
-Taller de roses reciclades
-Venda de llibres de Castellar i d'autors/res castellarencs/ques.
-Lectura de contes
-Tot el que vulguis saber sobre L'Altraveu i la nostra tasca.
T'hi esperem!

"Fer sentir la meva veu". Avui, Xavier Bella.


Si vaig decidir formar part d'aquest projecte va ser pel desencís que tenia en les opcions polítiques que governaven el meu poble. Aquesta desafecció política em generava un contrasentit, ja que penso que és a través de la política que s'ha de donar solucions als problemes col·lectius. És per això que vaig decidir col·laborar en la creació d'una candidatura alternativa que pensés només en el meu poble i que fugís dels personalismes i dels interessos de la política tradicional.

Formar part de L'Altraveu ha significat per a mi una forma de realització personal per ajudar en la construcció d'un futur col·lectiu i defensar el que jo considero d'interès principal malgrat estigui allunyat dels interessos dels partits polítics tradicionals i de les institucions. És per a mi la millor forma de fer sentir la meva veu.

dissabte, 16 d’abril del 2011

Com funciona un ajuntament?


(Escoltar o baixar audio 40mb mp3)

La Guia de Govern Local elaborada per Jordi Bonet, president de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i Gemma Ubasart, doctora en Ciències Polítiques i membre de l’Altraveu, va ser presentada ahir a Ca l'Alberola.

La guia, encarregada per la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, pretén ser un manual que expliqui el funcionament i l’organització del govern local. “Volem explicar com funciona un ajuntament i de quina manera la ciutadania i des del teixit social organitzat, pot incidir i participar al govern local”, explica Gemma Ubasart, doctora en Ciències Polítiques i número 4 de la candidatura de l’Altraveu a les properes eleccions municipals. " Conèixer la institució per dins, saber com funciona fa que el ciutadà també es corresposabilitzi del seu poble.
Un dels trets característics de la guia, segons Ubasart, és el seu llenguatge “entenedor i allunyat dels tecnicismes dels manuals de dret administratiu i els llibres de polítiques públiques”. “Hem traduït el llenguatge tècnic a un llenguatge quotidià”.

Per Jordi Bonet, president de la FAVB i coautor del llibre, la guia de govern local “hauria d’haver estat editada pels organismes locals”. “Existeix molt desconeixement sobre els recursos i canals que tenim per participar, informar-nos i reivindicar les nostres propostes i queixes. Hem de ser ciutadans i no súbdits”, assegura Bonet. “La ciutadania no és conscient del seu poder i de la seva capacitat d’incidir en el govern local”, afegeix el president de la FAVB.

divendres, 15 d’abril del 2011

"Hi ha persones que no es resignen davant d'idees imposades", Verònica Miró.

Penso que no es pot separar entre bons i dolents, però sí que hi ha persones que no es resignen davant d'idees i actituds imposades, davant d'allò que no troben correcte, i prenen camins per explorar que poden millorar el que hi ha; persones que tot i la seva vulnerabilitat, s'arrisquen i confien que no estaran sols en la seva lluita (no violenta) per un món més just, per un poble, un món en què puguem  viure dignament nosaltres i les generacions que vénen darrere.
D'aquestes persones, en conec moltes a L'Altraveu.

La font de les pistes municipals d'atletisme

L'Altraveu en el darrer ple va demanar que des de l'Ajuntament es fes alguna cosa per solucionar el problema que genera la font de les pistes d'atletisme municipals. L'ús de la font provoca un embassament i dificulta l'accés i el pas a la gent que circula per allà.
El passat cap de setmana en aquesta instal.lació hi van passar prop de 7.000 persones, ja fa temps que existeix aquest problema però no s'hi dóna cap solució.

dimecres, 13 d’abril del 2011

"Una forma de fer política". Avui, Oriol Vicente.


L'Altraveu representa una forma de fer política allunyada de la forma convencional. No hi ha interessos partidistes implicats. Personalment m'agrada la idea de defensa del territori i de les persones que hi viuen en ell a partir d'un projecte comú, obert a la participació. Crec que és una bona manera -n'hi ha d'altres-  d'organització, de fer municipi, de fer transformació social, de canvi.

dilluns, 11 d’abril del 2011

Com funciona l'ajuntament? Presentació de la guia de govern local.


Cinc raons, L'Altraveu. Avui, Teia Sabater


Cinc raons per les quals us faig costat, Altraveu:

1r. Perquè sou un moviment on no hi ha cap partit que us digui què heu de fer i com ho heu de fer.

2n. Sou gent arrelada a Castellar i coneixeu el territori pam a pam i que s'estima la terra quan se la coneix.

3r. Sou un moviment integrat per persones de procedència diferent però amb un nexe comú: conservar i millorar el poc territori que ens queda i intentar fer un Castellar més just.

4t. Heu demostrat en aquest mandat que sou gent honrada i que la vostra finalitat no és viure de la política.

. Perquè és bo que hi hagi moviments on hi hagi saba nova i vella.

Per tot això us donaré i us dono tot el meu suport.

diumenge, 10 d’abril del 2011

"Cal un canvi en la manera de fer política". Avui, Llorenç Martí.


No crec en els personalismes, en persones (de vegades de bona fe) posades al capdavant d'una llista per obtenir vots per al seu partit, partits que només s'interessen pel seu vots per tal de dir "jo tinc tants ajuntaments". Tan se val si l'equip que conforma aquella candidatura és més o menys competent. El que importa és si obtindran la majoria de vots.

Penso que cal un canvi en la manera de fer política, per tant, també dels nostres polítics, que són qui ho haurien de portar a terme.

Fa falta gent que no vulgui fer de la política la seva professió, sinó que vulgui dedicar part de la seva vida a col·laborar pe fer del poble el millor lloc per viure.

M'agrada treballar en equip, prendre les decisions entre tots,el més àmpliament consensuades, prendre decisions adequades i no aquelles que busquen quedar bé davant l'electorat.
Per això, com que penso que L'Altraveu actua amb aquest tarannà, jo també hi sóc.

divendres, 8 d’abril del 2011

"Sense directrius ni influències externes, L'Altraveu". Avui, Mariona Mas

En moments diversos de la meva vida ja he coincidit en inquietuds i feina amb persones que ara són també a L'Altraveu i sempre han treballat per Castellar. M'hi sento còmoda, hi sento afinitat des del punt de vista humà, hi comparteixo interessos, punts de vista, actituds, idees, maneres de treballar.


Comparteixo la gestió respectuosa del medi ambient, un Castellar planificat i coherent; integrador. Una aposta pel teixit social i associatiu, i per una participació ciutadana real. Una preocupació evident per l'accés de tothom a un habitatge digne i de qualitat. Una visió de la integració del nouvingut immigrant que té en compte les seves dificultats i les seves necessitats. Un treball efectiu per la cooperació i la solidaritat. Una manera d'entendre l'educació, la sanitat, l'esport, el benestar de la gent gran que va més enllà del compliment del cupo d'equipaments i de ràtios.


M'agrada que L'Altraveu sigui una candidatura d'àmbit local, sobretot perquè concentra tots els seus esforços a pensar en la millor manera de gestionar els interessos de les persones que vivim a Castellar. Ho fa sense directrius ni influències externes que tot sovint vénen d'àmbits allunyats de la realitat, de les necessitats i de les inquietuds locals. Ningú de L'Altraveu entén la dedicació a la gestió política local com a trampolí per a la promoció política personal.

dijous, 7 d’abril del 2011

Què fa amb els diners l’Altraveu?

Cada any a través del web de l’Altraveu hem fet públics els comptes que reflecteixen l’activitat econòmica de l’agrupació.
Al llarg d’aquests 4 anys, l’Agrupació d’Electors hem ingressat uns 74.620€ a partir de les assignacions dels dos regidors (49.145€), les assignacions als grup municipals amb representació al ple (20.880€), els diners que paga l’Estat als partits pels resultats obtinguts a les eleccions (895€), abonaments diversos (300€) i donatius de particulars (3.400€).
Part d’aquests diners ens han permès pagar el lloguer, la llum, l’aigua, el telèfon i condicionar el local del Passeig 142, (30.870€).
El local es comparteix amb un grup de joves, dues cooperatives de consum ecològic, un grup de meditació i també s’hi fan actes d’altres entitats o grups que ho sol·liciten.
Al llarg d’aquests anys en el local s’hi han fet unes 25 xerrades, això implica fer anuncis a premsa, cartells i donatius als conferenciants (5.620€).
Els telèfons dels regidors, els dominis i els espais dels webs, ens han costat 2.300€.
La tasca institucional genera despesa en material d’oficina, focotòpies, material d’arxiu i expedients que els regidors i les comissions necessiten per treballar (1.950€). L’Altraveu també està subscrit a diferents setmanaris i col·labora amb algunes entitats, això al llarg d’aquests anys ens ha suposat 3.020€.
Pel que fa a campanyes: Eleccions 2007, Can Bages, Jornades municipalistes, sopars populars a Castellar... (15.639€) i el pagament de diferents impostos, 3.000€. Després de les eleccions municipals d’enguany l’Altraveu publicarà, com ho va fer el maig de 2007, el total de les despeses de la campanya (que procurarem que siguin les mínimes i necessàries).Volem ser transparents amb els diners que gestionem per això deixem constància de com i en què els gastem.

Mans a l'obra, L'Altraveu. Avui, Jesús Calàbria.

Davant de la crítica als partits tradicionals no tothom té la sort de trobar al seu costat un grup de conciutadans que es posa les mans a l'obra per intentar trobar una alternativa. I a Castellar, per sort, tenim  aquesta alternativa amb L'Altraveu.
No podem desaprofitar l'oportunitat de donar costat a una iniciativa com aquesta, i us animo que li doneu recolzament.
Ara ja no es tracta d'un intent de portar a terme un projecte, sinó de consolidar tot el bagatge construït durant més de quatre anys.
No estic segur que sigui possible canviar les formes de fer política, però sí que sé que a l'Altraveu hi ha gent amb ganes d'intentar-ho.


dimarts, 5 d’abril del 2011

"Honestedat,transformació social, L'Altraveu". Avui, Berta Tàsias.
Dono suport a l'Altraveu perquè em sembla molt necessari que se senti la veu d'aquest moviment de base dins l'ajuntament. Entenc l'Altraveu com una eina de transformació social que actua dins de l'administració local. Em sembla interessant aquest projecte ja que, al cap i a la fi, on es remenen les cireres és a les institucions i sovint als moviments socials ens manca incidència per falta de recursos. M'agrada l'horitzontalitat de l'organització ja que li dóna honestedat, m'agrada l'obertura del projecte ja que li proporciona sensibilitats diverses i m'agrada molt també el to inconformista ja que el fa un projecte transformador.

diumenge, 3 d’abril del 2011

Jo, L'Altraveu.Avui, Miquel Desclot.

Mai no he militat en cap partit. De jove, vaig "militar" en els moviments més avançats de renovació  pedagògica, però sempre em vaig resistir a sotmetre'm a les directrius de cap partit. Sento una repugnància instintiva per la disciplina de partit: ja sé pensar i decidir tot sol, i no necessito consignes de ningú que es cregui més savi que els altres.

Sento simpatia, doncs, per aquells que volen fer aportacions a la cosa pública d'acord només amb la seva consciència, amb el seu seny i amb la seva generositat. I encara més si són joves. Jo no puc oblidar que la meva generació no s'hi ha lluït gaire, precisament.

Per això em plau donar suport a l'Altraveu.


divendres, 1 d’abril del 2011

La meva altra veu. Avui, Marta Garro.

L'Altraveu és un partit amb empenta, amb ganes, amb propostes, amb valors que comparteixo, amb gent del poble, amb il·lusió.
L'Altraveu som un conjunt de moltes persones que ens impliquem en la política perquè volem fer del nostre poble el millor i, per tant, lluitem per aconseguir-ho  donant veu a qui la vulgui prendre.