Economia, energia i naturaEconomia, Energia i Natura. És possible continuar creixent?
La contradicció fonamental entre el sistema econòmic actual i el sistema biofísic es manifestarà, segurament més d'hora que tard, en forma d'un increment constant dels costos energètics ja que, contràriament al que pensen els economistes, és l'energia i no les finances el motor de l'economia. Estem propers al pic de producció mundial de petroli i segurament que també de carbó, i no tenim substituts per les fonts energètiques fòssils que són les que avui cobreixen el 85% dels nostres consums. Davant d'aquests fets, cercar el creixement econòmic no és la millor recepta de futur i s'han d'estudiar altres alternatives.


Dr. Marcel Coderch és doctor en Enginyeria Elèctrica i Ciències
Informàtiques per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i professor honorífic d'Enginyeria de Telecomunicacions a la UPC. Entre d'altres càrrecs, és Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, secretari de l’Associació per a l'Estudi dels Recursos Energètics (AEREN-ASPO Spain) i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.