L'amiant a Castellar

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'ALTRAVEU

El setembre de 2009 l'Altraveu va presentar una moció per facilitar l'admisió de productes amb amiant a la deixalleria municipal de Castellar del Vallès

La moció es va aprovar per unanimitat  i aquests són els acords:
Amb el termini màxim de 3 mesos, el.laborar un pla sobre les mesures a seguir per desfer-se d’aquest producte a Castellar del Vallès.
  1. Assegurar la difussió a tota la ciutadania de la problemàtica d’aquest producte.
  2. Habilitar la deixalleria per que disposi de tots els elements necessàris (màscares, guants, bosses de plàstic adequades per l'embalatge...) per a que la gent que porta productes que contenen amiant puguin embalar-ho amb seguretat.
  3. Coordinar amb els pobles del nostre entorn la recollida i sensibilització.
Si s'escau que en el proper pressupost es reservi una partida per cobrir els costos que puguin suposar aquesta proposta.
  • Residus Municipals i assimilables: Paper i cartró, vidre (envasos i pla), envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls, ferralla electrònica, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, runes procedents de petites obres domèstiques, voluminosos, restes de poda, fusta, roba usada, ampolles de cava.
  • Residus Especials: Pneumàtics: fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, aerosols, piles, olis vegetals, olis minerals, frigorífics i electrodomèstics amb CFC, envasos tòxics, productes particulars, fibrociment, fibra de vidre.
_______________

INFORMACIÓ DEL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA
¿Què és l'amiant? - ¿Per a què s'utilitza? - Fonts d'exposició - ¿Per que ens preocupa? - ¿Quins efectes poden tenir sobre la salut? - ¿Com està regulat? - Prevenció i recomanacions -

GUIA DE L'AMIANT (Ajuntament de Cerdanyola)

 

En aquesta guia que va editar l'Ajuntament de Cerdanyola a l'any 2008, hi podeu trobar tota la informació necessària per saber què és l'amiant i quins efectes pot tenir per la vostra salut, així com tota la informació pràctica sobre com actuar i on dirigir-nos en cas que tinguem material amb amiant.

Agència per a les Substàncies Tòxiques i el Registre de Malalties (ATSDR, en anglès). http://www.atsdr.cdc.gov/es/L'Assemblea Mundial de la Salut, en la seva resolució 58.22 sobre prevenció i control del càncer, de 2005, va instar els estats membres a que prestessin especial atenció als carcinomes relacionats amb exposicions evitables, en particular a les substàncies químiques presents en el lloc de treball i el entorn. L'amiant és un dels carcinògens ocupacionals més importants i provoca al voltant de la meitat de les morts per càncer professional (1, 2). Així mateix, en la 13 ª reunió del Comitè Mixt OIT / OMS sobre Higiene del Treball, celebrada el 2003, es va recomanar que es concedís un interès especial a l'eliminació de les malalties relacionades amb aquestes fibres minerals (3). 

El terme "amiant" designa un grup de fibres minerals naturals compost, d'una banda, per la serpentina fibrosa i, de l'altra, per les varietats amfíbolas. La utilitat comercial present i passada de ambdós grups es deu a la seva resistència extraordinària a la tracció, baixa conductivitat tèrmica i relativa resistència a l'atac de substàncies químiques. Hi ha dues variants principals d'amiant, a saber, el crisotil, o amiant serpentina, i la crocidolita, amosita, Antofil · lita, Tremolita i actinolita, fibres amfíbolas d'aquest mineral. (4).

L'exposició a l'amiant provoca diferents malalties, com càncer de pulmó, mesotelioma i asbestosi (fibrosi pulmonar), així com plaques, engrossiments i vessaments pleurals (5, 6). també s'ha demostrat que provoca càncer de laringe i, probablement, altres tumors malignes (7). (veure document complet)

Articles de l'Altraveu:

Imatges d'abocaments d'uralita pels entorns de Castellar del VallèsEnllaços:

Departament d'empresa i ocupació - Generalitat de Catalunya 
Gestió de residus

Notes Tècniques de Prevenció. NTP 543: “Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización”. Instituto Nacional de seguridad e higiene. http://comisionnacional.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_543.pdf

Informació sobre els efectes de l’amiant sobre la salut. Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA, en anglès). Integrated Risk Information System (IRIS)
http://www.epa.gov/iris/subst/0371.htm