dimecres, 29 d’abril de 2015

L'Oficina Antifrau de Catalunya veu irregularitats en el concurs de contractació del director dels mitjans de comunicació de Castellar


El dia 16 del present mes d’abril, la Oficina Antifrau de Catalunya ha emès un informe on es detecten nombroses irregularitats en el concurs que va atorgar la plaça de Director dels Mitjans de Comunicació al Sr. Julià Guerrero. Aquest informe s’ha emès com a resposta a la denúncia feta per Iniciativa per Catalunya Verds.

Ja en el seu moment l’Altraveu havia denunciat que abans que es convoqués el concurs ja se sabia la persona que ocuparia la plaça i que aquell concurs s’havia fet a mida, modificant les normes bàsiques dels concursos públics per afavorir un dels candidats. Aquestes possibles irregularitats es van publicar al mitjà de comunicació Vilaweb el 9 de Març del 2010 com es pot veure a l’enllaç següent:


Ara, 5 anys després, arriba l’informe de la Oficina Antifrau de Catalunya que posa de manifest que ni les proves a fer ni el seu desenvolupament s’ajusten a les normes de l’Estatuto Básico del Empleado Público. En aquest cas, l’informe fins i tot planteja dubtes sobre l’exclusió d’un altre candidat amb una titulació equivalent , i assenyala que podria no complir-se el precepte de “lliure concurrència”. L’informe indica també que el Sr. Julià Guerrero va ser contractat amb un contracte temporal d’interinitat en que s’establia un període de prova d’un mes. L’informe de la oficina antifrau esmenta que abans d’acabar el mes de prova ja li van apujar el sou, i literalment diu “sobtaria inicialment la plena confiança dipositada en la persona que acaba d’entrar, doncs estant en període de prova obté un augment de les retribucions i de les atribucions. Si es posa en relació amb tot el que s’ha exposat en les consideracions anteriors podria ser un indici del presumpte afavoriment que es podria haver produït en el municipi envers una persona concreta per tal d’ocupar una plaça determinada en el consistori”.

Degut als clars indicis de favoritisme de l’equip de govern envers ell i d’ell envers el govern municipal en el tractament informatiu, tal i com s’ha denunciat diverses vegades, creiem que el Sr. Julià Guerrero no ha d’ocupar el seu càrrec durant el proper procés electoral, que s’ha de regir per la imparcialitat dels mitjans públics de comunicació. 

6 comentaris:

Anònim ha dit...

A veure; si el responsable dels mitjans de comunicació és una persona que es dedica en el seu blog i en el seu faceboock a insultar, blasfemar, i dir lo que li sembla lliurement amb mala educació, què s'en pot esperar si dirigeix un mitjà públic? Que ha de tenir a persones "subornades" per tal de que publiquin el que a ell li sembli. Fins que aquesta "persona" no plegui, no hi ha res a fer.

Anònim ha dit...

Es pot constatar un clar domini de la censura a l'Actual, com a mínim, el virtual. Quan pengen "algo" que els perjudica, ja sigui la notícia aquesta que comenteu, com la informació del Ple, o qualsevol cosa que n'han de parlar per "collons", tot i que no els interesa, publiquen de seguida qualsevol notícia per tal de fer correr el sumari, i desaparegui de seguida el que no els interesas que surti. QUINA VERGONYA!!!!!!!!

Anònim ha dit...

L'Ajuntament ja ha presentat els "descàrrecs" a l'Oficina Antifrau? Per cert, la persona que els ha de redactar també va entrar "per enxufe", oi? Tot plegat, fot una pudor....

Anònim ha dit...

Per què no podeu enviar les cròniques dels mítings cada partit?

laltraveu@gmail.com ha dit...

NO entenem aquesta pregunta que ens fa aquest anònim:

Per què no podeu enviar les cròniques dels mítings cada partit?

Anònim ha dit...

El que vull dir és que si ells escriuen a l'Actual les notícies del seu partit, per què els altres partits no es poden escriure les seves cròniques dels seus mítings?