dijous, 22 de març de 2012

Per la defensa dels nostres drets, 29 M.


Arran de la reforma laboral, els expedients de regulació a Catalunya s’han triplicat i el nombre de treballadors afectats, respecte l’any passat, han augmentat un 171%, fet que demostra que aquesta proposta pactada entre PP i CIU no ha fet altra cosa que abaratir i facilitar els acomiadaments. Així doncs, l’abaratiment de l’acomiadament, l’emplaçament a negociar contractes entre empresa i treballador/a, la moderació salarial i la prioritat dels convenis d’empresa, ja s’ha demostrat que no contribuiran a fomentar l’augment de llocs de treball. Existeixen alternatives per fer front al deute de l’estat, com ara bé un sistema fiscal just que redistribueixi realment la riquesa, la lluita contra els paradisos fiscals i altres models d’economia productiva que no passin per l’especulació i la precarietat laboral. La ciutadania no pot seguir sent el principal eix de suport per a la superació i la reducció d’aquest deute. Al cap i a la fi, el deute públic de l’estat, xifrat en un 68,5% del PIB el 2011, està encara molt per sota de la zona euro (un 87,4% de mitjana). Per tant, la reducció dràstica sobre el sector públic només respon a la voluntat de blindar i protegir el deute privat, especialment el dels bancs.

Per tant, creiem que no és just que els dictats econòmics imposin les seves receptes neoliberals, obviant fragments constitucionals com aquell que defensa que “la soberania resideix en el poble”, i no pas en la voluntat dels mercats. Creiem que és hora de defensar els nostres drets laborals i de reivindicar que el canvi social que freni les desigualtats socials ha de passar per la capacitat de reivindicació social i les propostes alternatives al model capitalista. Per això, des de L’Altraveu donarem suport a la vaga general del 29 de març; perquè siguem les persones treballadores i no el capital, el centre i l’eix fonamental de la transformació i canvi real i radical que necessitem al nostre poble i arreu.