diumenge, 4 de març de 2012

Les Candidatures Alternatives del Vallès, per la municipalització dels serveis privatsLes Candidatures Alternatives del Vallès – CAV, de les quals forma part el grup municipal L’Altraveu per Castellar, van dur a terme el passat dissabte a l’Auditori municipal de Badia del Vallès una jornada monogràfica sobre els serveis públics que es va iniciar amb l’anàlisi de la situació als set municipis que conformen les CAV: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Castellar del Vallès i Rubí. Representants de les diferents candidatures van exposar l’extensa relació de serveis en concessió de cada municipi –pràcticament tots–, arribant a la conclusió que els governs municipals han renunciat a gestionar de manera directa els serveis en favor d’empreses privades que converteixen el servei en un negoci.

En el cas de Castellar, el regidor de L’Altraveu per Castellar, Xavier Bella, va manifestar que “el repte és que l’ajuntament pugui emplear gent per vetllar perquè les condicions laborals siguin respectuoses amb els drets als i a les treballadores i que la tendència sigui la de municipalitzar els serveis que ofereix a la ciutadania”. La regidora Elisenda Alamany declarava que “si bé en alguns casos puntuals, per inversió i especialització hi ha empreses que fan una feina responsable al nostre poble, inviable per part de l’ajuntament, es dóna el cas que sota l’etiqueta d’externalització, l’ajuntament delega responsabilitats laborals i es posa una bena als ulls”.

La segona part de la jornada es va centrar en el debat del model de gestió directa i els diferents arguments contraris a les externalitzacions o privatitzacions, entre els quals destaca que suposa un encariment del servei o bé una disminució de la qualitat, que es generen pitjors condicions laborals i salarials per als treballadors i treballadores, i que disminueix la transparència de la gestió del personal i del propi servei. En definitiva, la privatització de serveis no té cap avantatge per als usuaris i usuàries i, en canvi, encareixen i degraden el servei i precaritzen les condicions laborals.

Les Candidatures Alternatives del Vallès editaran una publicació amb el contingut de la jornada i programaran un seguit d’accions per reclamar la gestió directa dels serveis, alhora que es comprometen a defensar els serveis públics i l’atenció a la ciutadania.