dimecres, 28 de juliol del 2010

Per què ara la revisió del POUM?

El Ple municipal va aprovar en el passat ple de juliol la creació d’una comissió per a la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La revisió del Pla general no ens hauria de fer por. És una eina urbanística que tenim i que ens serveix per decidir el model de municipi que volem, però cal ara?
Segons el nostre parer, cap dels motius que dóna l’equip de govern exigeixen forçosament la revisió del Pla actual. Revisar-lo és un procés feixuc i molt car i cal saber quin és el veritable objectiu per portar a terme aquesta acció, per què just ara al final de mandat?

Quin és el motiu de la nostra prudència? La que ens ha confiat el temps. Les actuacions urbanístiques més importants d'aquests darrers anys han estat aprovades pel PSC amb el vot del regidor trànsfuga. No parlem d’actuacions menors. A tall d’exemple, han aprovat la creació de les àrees residencials estratègiques, 600 nous habitatges que comportaran el trasllat del camp de futbol a la zona industrial. També han aprovat l'explotació de la restauració de la pedrera per 25 anys més, han volgut encabir la 7a escola dins les pistes d'atletisme, ha escombrat sencera la zona del Molí d'en Busquets, i han iniciat les obres de Can Bages. Tot sense obrir cap pont de diàleg, sense acceptar cap de les propostes que s’han fet des de l’oposició. Ara, en canvi, ha arribat l’hora d’iniciar un procés de reflexió i de debat sincer.

Què en sap la ciutadania d’això?

Molt ens temem que sense arguments convincents el que s’està coent és de nou un procés que obri de nou l’especulació urbanística. A més, durant tota la legislatura no hi ha hagut intenció seriosa de discutir les mesures a emprendre per abordar els problemes manifestats en el pla d’habitatge local. En aquest sentit, l’Altraveu ha posat sobre la taula per discutir amb tots el grups municipals i la ciutadania, una proposta que contempla la possibilitat de fer habitatge social en sòl municipal sense la necessitat de revisar el pla general, ni de sobrepassar els límits actuals del terme, senzillament gestionant el sòl que actualment tenim. Com dèiem, creiem que amb aquesta revisió el govern pretén fer créixer el municipi més enllà del terme urbà residencial actual.

El valor estratègic, l'abast del Pla i la participació que això suposa ha de marcar un abans i un després en la voluntat política en temes d'urbanisme. Com gestionem el sòl que tenim a Castellar és un fet tan cabdal que tots els actors possibles s’hi haurien de veure implicats des del primer pas fins a l’últim. Quin és l’horitzó de futur que els que han donat suport a la proposta volen pel nostre poble?