dimecres, 21 de juliol del 2010

El tren, un projecte col·lectiu?

L’arribada del tren a Castellar del Vallès és un projecte estratègic que afecta el municipi en molts sentits. Per això calia un diàleg extens, amb tots els actors possibles al voltant de la taula i amb un pont de diàleg franc i bidireccional amb la població. Però no ha estat així. L’única aparició de l’equip de govern local (PSC) va donar-se el desembre de 2008 quan l’alcalde, Ignasi Giménez, va acceptar la proposta de debat organitzat per l’agrupació d’electors/res de L’Altraveu i que duia per títol “Com ha darribar el tren a Castellar?”. La taula rodona que també comptà amb Dolors Llonch, presidenta de Sabadell Cruïlla, consistí a informar de la situació de l’estat de la qüestió al poble així com de conèixer el procés de participació ciutadana viscut a Sabadell. La resposta dels assistents va ser molt positiva però setmanes després l’alcalde manifestava sentir-se qüestionat i aquella esdevenia la primera i ultima aparició en públic del govern per informar el poble i escoltar propostes.

Donades les circumstàncies, un col•lectiu de ciutadans crea la Plataforma Tren Castellar Centre (http://trencc.blogspot.com/) per cobrir aquest buit de debat i diàleg amb els/les castellarencs/ques i es posa com a objectius promoure els estudis sobre el tren i facilitar al màxim l’accés de la ciutadania a aquests. Presenta al•legacions, com altres entitats del municipi i de fora, i se suma a les veus crítiques al voltant del poc marge de treball per les poques dades que arriben des de l’administració i els curts terminis per presentar al•legacions.

El mutisme del PSC al voltant del tren s’interromp amb l’article de l’alcalde al setmanari castellarenc L’Actual (març, número 98) on Giménez parla de participació ciutadana.El text “Qui vol el tren ?” diu: “Ara toca que fem la feina des d’aquí, des de Castellar. La nostra obligació és aconseguir el consens necessari perquè aquest projecte sigui un projecte col•lectiu”. Quin sentit té que es demani participació ciutadana quan s’arriba a la finalització del termini de presentació d’al•legacions al projecte? L’alcalde no explica quins seran aquests mecanismes de debat que s’engegaran (encara que arribin tard). De quina informació disposem realment per posar-nos a debatre amb igualtat de condicions?

Som a juliol i després de les al•legacions presentades per uns i altres per millorar el projecte, constatem que les paraules sobre el consens per fer d’aquest “un projecte col•lectiu” no signifiquen res. L’equip de govern no ha fet cap pas en aquest sentit.

Els darrers esdeveniments econòmics que frenaran la immediatesa del projecte podrien significar paradoxalment en aquest cas concret una oportunitat per trobar un espai d’encontre per articular una millor proposta, si més no, amb perspectives territorials més àmplies. Fóra bo que les entitats que han treballat en el tema, com per exemple la Plataforma Tren Castellar Centre, poguessin contrastar les seves propostes amb les de l’administració. Aquesta hauria de ser la propera parada del tren.
Elisenda Alamany
Setmanari La Directa, núm.191