dijous, 17 de juny de 2010

Perdrem aquest tren?


En relació a l’arribada del tren a Castellar, no acabem de saber el que entén per participació ciutadana l’equip de govern de Castellar i, en concret, l’alcalde Ignasi Giménez. En el seu escrit titulat “Qui vol el tren ?”
publicat al març (a l’Actual núm. 98), afirmava: “Ara toca que fem la feina des d’aquí, des de Castellar. La nostra obligació és aconseguir el consens necessari perquè aquest projecte sigui un projecte col•lectiu”.

En el mateix exemplar de l’Actual, L’Altraveu parlava de la necessitat de generar un debat ciutadà, que creiem que hauria estat més productiu i interessant si s’hagués fet abans de la finalització del termini de presentació d’al•legacions al projecte.
Ara, quan ja han transcorregut uns quants mesos, i després que algunes entitats de dins i fora de la nostra localitat hagin presentat al•legacions per millorar el projecte, constatem que les paraules sobre el consens per fer d’aquest un projecte col•lectiu semblen estar absolutament oblidades. L’equip de govern no ha fet cap pas en aquest sentit.

Molt ens temem que amb els darrers esdeveniments econòmics no hi hagi bons auguris per la immediatesa del projecte i si en canvi pel que fa al seu endarreriment. Això obriria de nou un espai per buscar millores en el projecte, i per fer certa l’obligació que plantejava el Sr. Alcalde. Seria bo que les entitats que han treballat en el tema, com per exemple la Plataforma Tren Castellar Centre, poguessin contrastar les seves propostes amb les de l’administració.

Un projecte com aquest és un projecte viu que no es tanca amb la presentació d’al•legacions, i que té marge per discutir millores. L’obertura d’un procés de diàleg no pot tenir més que aportacions positives, no podem perdre aquest tren, com tampoc el que té estació més imminent; el de la participació ciutadana.