dimecres, 2 de juny de 2010

El dret dels infants a Castellar

El 26 de maig va celebrar-se el Consell d’Infants al nostre municipi. El Consell està format pels alumnes que representen els cursos de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Castellar del Vallès. Aquest òrgan va ser presidit per l’Alcalde i la regidora d’Educació. També va comptar amb la presència de la resta de regidors que eren convidats com a oients.
Ens congratulem per l’inici d’aquesta experiència que permet la participació dels infants en l’àmbit institucional. Tanmateix, pensem que hauríem de ser més ambiciosos.
La Llei d’Infància
que preveu la creació dels Consells d’infants locals, entenent com a infants els menors de 18 anys, va ser aprovada el 13 de maig d’enguany pel Parlament de Catalunya. Per tant, parlem d’un dret, tal i com ja contemplava la Convenció de Nacions Unides de 20 de novembre de 1989. Els infants també han de ser escoltats en l’àmbit familiar, educatiu i social sobre tot allò que els afecta, com qualsevol altre ciutadà de ple dret present (no de futur).
Per tant, la creació d’aquest consell, no hauria de servir per consultar tan sols com volen els infants de Castellar els patis de les escoles, sinó que caldria anar més enllà i fer-los participar de la vida política de la ciutat on resideixen. Parlem, doncs, de l’exercici d’un dret, no d’una activitat pedagògica. Tot el que no sigui això, és una experiència esbiaixada i injusta. No podem tolerar la mancança de drets en els infants quan no la tolerem tampoc en els adults.
Per això, desitgem que aquest Consell d’Infants estigui format per tots els infants, no només els de 5è i 6è de primària, i que entre totes les forces polítiques de l’Ajuntament es trobin les eines adequades per tal que els infants coneguin els seus òrgans polítics i de gestió, però sobretot perquè siguin escoltats quan ho demanin.