dimarts, 22 de juny del 2010

Com ha de créixer Castellar?

El present mandat municipal no ha estat el del consens. Els projectes i les propostes urbanístiques s'han aprovat només amb suport del regidor no adscrit. Ara el Sr. Alcalde proposa la revisió del Pla General d’Ordenació de Castellar (PGO), i diu que la revisió obre la porta per parlar i arribar a un consens en relació a les ARES, el Polígon de Can Bages i el tren. Podem planificar un polígon que s'està urbanitzant? Podem planificar unes ARES que ja tenen els convenis signats i el planejament aprovat? Quina voluntat de dialogar hi ha en relació al tren si l'equip de govern no ha obert cap procés de participació quan encara es podien presentar esmenes? Incloure aquests temes per justificar l'obertura d’aquest procés de revisió sembla ben bé una broma de mal gust. Què fa pensar que la revisió del Pla modificarà la forma d'actuar del govern a l’hora de buscar el consens? De fet, l'ajuntament ha demanat una subvenció per iniciar el procés de revisió sense consultar-ho a la resta de grups municipals. Quina participació desitja el Sr. Alcalde si gestiona d’aquesta manera els processos que afecten el municipi?

Castellar, amb el PGO de 1999, ha patit un creixement desmesurat que ha permès l'especulació immobiliària sense un control adequat per part de l'administració municipal. Com, sinó podem explicar les enormes dificultats per trobar espais per equipaments educatius? Un Pla General nou no és garantia de res en si mateix. La revisió d’aquest no es justifica si abans no es defineixen unes línies concretes d'actuació i es duu a terme un diàleg real.

Estem hipotecant la planificació del futur urbanístic si no revisem el Pla General? A Castellar tenim molts problemes d’accés a l’habitatge i d’ubicació d’equipaments, però es poden solventar amb modificacions puntuals del Pla vigent. A tall d’exemple, el Pla General vigent de Barcelona data de 1976, i amb modificacions puntuals tots tenim consciència del que s'ha fet a la ciutat des d’aleshores.

Per tant, abans d'obrir un procés com aquest, cal ser clar i transparent, i tenir en compte també l'enorme despesa que significa fer un nou Pla General d’Ordenació.