divendres, 15 d’octubre del 2010

El patrimoni cultural de Castellar es mereix quelcom més que un simple inventariMas de Can Bages
El 30 de setembre es va presentar l’inventari sobre el Patrimoni cultural de Castellar. Des de l’Altraveu creiem que, com a primer pas, és una bona iniciativa per protegir el nostre llegat històric i cultural. Tanmateix, pensem que només amb aquest pas no n'hi ha prou. A tall d'exemple, l'any 1999 ja es va fer un inventari del Patrimoni de Castellar que no ha servit per la conservació dels elements inventariats. La memòria actual assenyala que l'anterior inventari es va quedar amb això, en un simple inventari que no es va incloure en el Pla especial de Protecció.

El fet que l’inventari anterior no es dotés d'una normativa per protegir els bens inclosos va possibilitar la destrucció de l’entorn d'alguns d'aquests, com ara el del Mas de Can Bages, del que es diu que s’ha de realitzar una actuació de preservació ambiental (tot i que es construiran naus a 30m, la depuradora a 130m. i el tren passarà just pel costat del mas), i també la xemeneia i la fabrica del Molí d’en Busquets, de la que es preveu una conservació integral (de la xemeneia, perquè de la resta ja no en queda res).

Molí d'en Busquets
Per tant, la nostra pregunta és, estem en la mateixa situació de l’any 1999? Per que aquest inventari serveixi d'alguna cosa més que per recollir pols als prestatges, s’ha de catalogar i incloure en el pla de conservació. Quan es realitzarà aquest segon pas bàsic per a una conservació pràctica i real del patrimoni? Vistes les actuacions de l'actual equip de govern, molt ens temem que no serà abans que les obres especulatives acabin, els dos exemples que hem posat serveixen per posar de manifest la poca voluntat política del nostre govern municipal envers la conservació del patrimoni.

Les accions del passat ens han d'ajudar a construir millor el present i hem d'aprendre dels errors, és per això que esperem que aquest inventari tan sols sigui un primer pas per una catalogació i conservació efectiva. De fet, només entenem aquest catàleg com una eina per començar a treballar, que serveixi també per iniciar un procés real de participació ciutadana, on les aportacions dels castellarencs i castellarenques doni sentit i valor a aquests treballs. De fet, el que ha de protegir aquest catàleg no depèn únicament i exclusiva del catàleg, si no del coneixement que en tinguem i del valor que li donem tots plegats.