dimecres, 22 de febrer de 2012

L'Altraveu denuncia irregularitats a les obres del gasoducte

 
L'Altraveu ha denunciat a l'Àrea del Medi Natural i a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya iregularitas detectades a l'obra del gasoducte Martorell-Figueres:
 • L’amplada de les franges desforestades no es correspon amb les que hi ha acotades en els plànols del projecte.

 • S’han dut a terme abocaments de terra i troncs als marges propers a l’actuació de les obres, fora de l’àmbit previst d’afectació, afectant greument al sotabosc. 
  La mateixa denuncia s'ha presentat també a l'ajuntament de Castellar: demanem que des de l'ajuntament es realitzi una inspecció a l'obra, s'aixequi acta perquè en quedi constància i iniciï un expedient sancionador si es constaten les afectacions no autoritzades, alhora que es decreti la paralització de les obres mentre el promotor de l'obra no iniciï les obres de restauració.

  Tal com va dir el regidor de medi ambient en el ple de 22 de desembre de 2011, el fet d'haver signat un conveni d'absoluta conformitat amb el projecte del gasoducte, no vol dir que l'ajuntament pugui actuar i denunciar els incompliments d'aquesta obra - "En cap cas fa referència a possibles conflictes en l’execució de l’obra o posteriors", va dir el regidor de medi ambient.  
  En aquell mateix ple ell mateix va dir que les amplades previstes eren de "17 a 24 metres mentre durin les obres". 
  En la zona del torrent de Colobrers hem mesurat franges d'entre 25 i 35 m.
  Segons els plànols que hem pogut consultar a l'ajuntament aquests trams hauríen de ser de 16m i 29m respectivament.

  1 comentari:

  Anònim ha dit...

  No hi poden haver responsabilitats civils subsidiàries per part dels ajuntaments, per manca de control? No es poden denunciar els ajuntaments, o els tècnics responsables? No van publicar unes fotos dels tècnics i un càrrec de confiança amb el senyor regidor "controlant" les obres? Si ells no ho han denunciat, son encobridors, o no? A no ser que son tan inútils que no han vist les irregularitats, que també pot ser. Ara, amb lo que cobren, podrien mirar-s'ho amb més interés.