dimecres, 4 de desembre de 2013

O ara o mai

elements de l'inventari de 2010
En el passat Ple municipal, des de l’equip de govern es va afirmar que el catàleg de béns culturals protegits “en cap cas ha d’estar inclòs en el POUM”. El catàleg de béns protegits és el document que permet als ajuntaments protegir els elements patrimonials (històrics, arquitectònics, arqueològics, i naturals) més significatius del municipi. No obstant, des de l’Altraveu pensem que és absolutament necessari aquesta inclusió. Segons la llei d’Urbanisme de Catalunya els catàlegs, “són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic corresponent”, per tant el catàleg és un complement del Pla i de contingut obligat dins d’aquest. En el document d’Avanç Pla del POUM, realitzat per els equips tècnics de l’ajuntament i supervisat per l’equip de govern, ja s’explica la necessitat de fer un catàleg, el qual que no es va fer l’any 1999. En el mateix document també s’explica que segons el decret legislatiu 1/2010, referent als plans d’ordenació urbanística municipal, aquests queden formalitzats, entre d’altres, mitjançant el catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 71.

Per tant, que no ens enganyin. Tothom sap que l’autèntic motiu per a no fer el catàleg és la pressa per entregar els documents a la generalitat i la falta de voluntat real per posar-se a fer una catalogació que no s’ha aconseguit mai. Realitzar un catàleg a partir de l’inventari de béns costa, no és una cosa de dos dies. S’ha de negociar amb els propietaris, s’ha de realitzar un treball tècnic costós, entretingut, i és evident que l’equip de govern fins ara no té aquesta intenció, especialment ara que estem a un any i mig de les eleccions.

Tanmateix des de l’Altraveu pensem que s’ha de governar en funció de les necessitats de Castellar en cada moment, i no per interès propi o per mandra. El moment és o ara o mai. En primer lloc perquè, el catàleg de béns de Castellar no s’ha fet mai, i ja l’any 99 va quedar només en un intent. En segon lloc perquè l’any 2010 es va ferl’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental, com a document de diagnosi previ per després poder formar aquest catàleg. I en tercer lloc perquè com hem demostrat, per fer un nou Pla General és necessari fer una catalogació. Si amb tots aquests motius, l’equip de govern no es posa a la feina, serà només per una qüestió de desídia i falta de voluntat.

Veure també: Cal incloure en el POUM el catàleg de béns protegits