A partir d'ara pots seguir-nos a través de Decidim Castellar

dijous, 26 de setembre de 2013

Mantenint un model de recollida de deixalles conservador

A la nostra societat els residus no han parat d’augmentar en les últimes dècades, tant en toxicitat com en quantitat, i invertir aquesta tendència és un dels majors reptes al que ens enfrontem en el futur. La reducció dels residus que es generen és la millor solució al problema. L’únic residu que no genera problemes és el que no es crea. Però malauradament només veiem un interès real de les administracions públiques, en el reciclatge. Perquè? Promocionar la reducció de residus xoca frontalment, per una banda, amb la industria que els fabrica, i per l’altre, amb la que els recicla. Per tant des del sector privat és difícil trobar aliats per fer una política de residus que ens porti a solucionar el problema ambiental i econòmic que suposen, i menys quan les campanyes de conscienciació de la població les fan els sectors que hi tenen interessos econòmics. Un exemple ben clarificador és el dels envasos. És més car fer un envàs que no genera residu, o sigui reutilitzable, que un que sigui rebutjable, senzillament perquè el primer té inclosos tots els costos sanitaris i ecològics, mentre que el segon trasllada els costos del seu tractament a la societat. Des de l’àmbit polític no es fa res per que les grans empreses assumeixin el cost que suposa el residu que generen, acceptant des de l'Ajuntament que aquest cost sigui assumit per la ciutadania. I a més a tots per igual, sense distincions. Redueixin o no, reciclin o no. Ara que hem de renovar el contracte de recollida de deixalles, des de l'Ajuntament no s'exigeix res de nou en aquest sentit. L’Ajuntament pretén imposar un model de gestió de residus caduc i obsolet, durant 10 anys més, quan el conveni actual permet prorrogar un any més el contracte vigent i d’aquesta manera poder treballar per trobar nous i innovadors models de gestió que a Catalunya, Euskadi o Europa ja fa temps que s’estan practicant amb èxit. Aquest no és el món que volem, on fins i tot s’especula amb la merda, i fem plecs de condicions perquè continuï sent així. Per tots aquests motius, l’Altraveu va votar en contra de la nova licitació del contracte.