dissabte, 28 de novembre del 2009

Voluntat política

La transparència en les administracions és un aspecte en el qual l’ assemblea de L’Altraveu ha apostat fermament perquè sigui un estat natural de la gestió del nostre govern local. En temps de desafecció política creiem que és important que totes les accions de govern estiguin allunyades de qualsevol opacitat. Per això precisament, sobta que el Partit Socialista hagi fet saber que arrel d’ aquestes reiterades demandes de transparència, optin per no difondre informació via electrònica als grups de l’ oposició. Lluny d’ una reacció en positiu respecte a les critiques que havia fet la nostra agrupació, ens sorprèn la rebequeria del partit que governa Castellar. A partir d’ ara, els regidors de l’ oposició haurem de passar a buscar per l’ ajuntament tota aquella informació que sigui del nostre interès i fotocopiar-la si així ho creiem convenient.
És a dir, que en lloc de fer passos endavant en democràcia, retrocedim. La postura del PSC se sustenta sobre l’ argument de la legal·litat. El ROM no obliga a l’ equip de govern a difondre la informació de manera escrita. Vaja, nosaltres pensàvem que en això de governar era important que s’ arribessin al major d’ acords possibles, i que per a això és important que estiguem en igualtat de condicions. Disposar dels mateixos recursos materials, quan l’ equip de govern els té a la seva disposició, és imprescindible per fer una feina rigorosa entre tots. Legalment no hi ha cap responsabilitat, és cert, però creiem que democràticament és molt pobre.
Però no només això, contradiu la modernitat que ha de tenir tot ens local, tota relació amb les noves tecnologies i la difusió d’ informació. No sabem com treballa l’equip de govern, però nosaltres necessitem compartir la informació amb tots i cadascun dels membres de l’ assemblea per centrar les bases del debat sobre qualsevol tema. De debò costa tant? On queden les mesures de l’ estalvi de paper impulsats en el Pla de sanejament econòmico-financer? O és que allò només era un altre exponent del paper mullat que es porta per aprovar a Ple? Suggerim que l’ajuntament rectifiqui en aquesta postura i que realment, apliqui el “bon tarannà” del qual sempre en fan campanya. Acompanyin això de fets i no de tanta paraula i copet a l’esquena.