dilluns, 16 de novembre del 2009

Jornada de valoració


L' Altraveu va portar a terme el dissabte passat a la Muntada (Vall d' Horta) una jornada per valorar el seu paper institucional i social en els seus dos anys de presència al consistori.

Van celebrar-se dues sessions. La primera consistia a valorar la feina feta a nivell institucional, de la qual se'n van treure conclusions positives, tot i que va evidenciar-se que calia fer un seguiment d' aquelles propostes presentades a ple i aprovades per unanimitat, de les quals s' ha complert ben poc. És el cas de la moció per a la reducció de l' ús de bosses de plàstic, per a la millora del transport públic, per a la creació d'un pas de vianants que permeti creuar la zona industrial de banda a banda de la carretera, del Pla director de la bicicleta, del transport adaptat, de la migració a software lliure, etc.

També, però, va valorar-se la incidència sobre alguns aspectes que sí que s' han materialitzat en l' acció de l' equip de govern com ara bé en ordenances fiscals, en el debat de polítiques alternatives d' habitatge (en base al document confeccionat per part de L' Altraveu), temes de Benestar Social com ara el Pla d' Inclusió Social que engegarà el PSC, la sensibilitat pels prejudicis del fibrociment,la necessitat d' informar dels serveis de la Deixalleria municipal al ciutadà, criteris per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a propietats municipals, etc.

Pel que fa a nivell social es va estar d' acord que L' A ha suscitat un debat molt més ampli en diverses qüestions, i major sensibilitat en la ciutadania envers la política, ha elevat l' exigència del govern però també la de l' oposició, i ha reivindicat la necessitat d' establir mecanismes de participació ciutadana que obrin l'ajuntament al/a la castellarenc/a. També van valorar-se les xerrades i debats diversos com ara bé el de l' arribada del tren, de l' espai cívic, de la celebració dels 30 anys d' ajuntaments democràtics, de la trobada comarcal de les Candidatures Alternatives del Vallès i la cessió del local a col·lectius juvenils i a les dues Cooperatives de Consum locals.

La segona sessió va consistir a establir un pla anual d' actuació, dividint les accions en trimestres, sempre en base al programa però també amb noves propostes que van sumar-se al calendari. Aquestes accions es desenvoluparan en els mesos que queden abans d' arribar a les eleccions municipals.