dijous, 15 d’octubre de 2009

La falta de transparència municipal arriba als plens

Al darrer ple de l’ajuntament es va arribar a una situació esperpèntica pel que fa a la falta d’informació que l’equip de govern dóna a la resta de grups municipals. Habitualment, una setmana abans del ple hi ha una Comissió Informativa, reunió dels grups municipals que es fa una setmana abans del ple per tractar dels temes del mateix. Altres vegades ens havíem queixat que en aquestes reunions se’ns dona una informació molt parcial i incomplerta dels temes que es tractaran al ple, però a la darrera l’equip de govern ha fet un pas més, ha institucionalitzat la desinformació a la resta de grups municipals i ha provocat deliberadament que els plens esdevinguin una pantomima de democràcia. Aquesta vegada, no tan sols no van aportar la informació necessària per a que la resta de grups municipals puguin estudiar i valorar els temes que aniran al ple, sinó que amb posterioritat van afegir temes importants a l’ordre del dia del ple. Amb aquesta actitud, l’equip de govern incompleix amb l’obligació d’informar a la resta de grups a la comissió informativa i limita la informació, impedint que la resta de grups tinguin tots els elements necessaris per valorar els temes del ple.
Aquesta forma d’actuació del nostre equip de govern és una anomalia greu en el funcionament democràtic. El fet que tinguin assegurada la majoria no justifica que menystinguin a la resta de grups municipals. La falta de transparència i la deliberada desinformació a que ens sotmet l’actual equip de govern ens porta per un pendent perillós, doncs no permet que la resta de grups puguin fer la tasca de control de forma adequada, que recordem-ho és el mandat que han rebut dels electors. Sincerament, quan hem vist en diversos reportatges d’algunes poblacions turístiques del llevant espanyol la falta d’informació envers els grups de la oposició, pensàvem que això sols passava en altres llocs, mai ens haguéssim cregut que aquí també tindríem situacions esperpèntiques.
L’Altraveu, encoratja l’equip de govern a modificar la seva actitud i que temes com la proposta d’ubicació del nou institut o les rectificacions del cost del projecte de la Plaça Major, es presentin de forma més seriosa, informant adequadament a les comissions informatives i aportant tota la documentació que permeti resoldre els dubtes que es generin. Tenim la rara sensació de que sense tenir la majoria pels vots però tenint-la de facto, intenten aplicar el rodet i no tenen la voluntat de jugar net i clar. Potser per això els fa tanta por obrir el consistori a una major participació i facilitar informació a la ciutadania de tots els acords que vostès van prenent. Els recordem que hi ha poblacions que retransmeten els plens en directe fel facebook, i no sols això, sinó que qualsevol veí pot preguntar al final del ple. Són exemples d’aprofundiment en la claredat i en la participació democràtica, cosa que no està renyida amb la presa de decisions. Aquest és el futur, si no aprofundim la democràcia senzillament anem fent passos en fals.