divendres, 2 d’octubre de 2009

Els grup municipal del PSC vota contra la transparència municipal

Les actes de la Junta de Govern del nostre Ajuntament (Grup de Regidors amb Cartera), desprès d’estar molts anys a la pàgina web de l’ajuntament on tots les podíem consultar, han estat retirades i ja no estan a l’abast dels ciutadans. Cal dir que la majoria de decisions executives del nostre Ajuntament s’aproven en Junta de Govern, i per tant que els ciutadans sols se’n poden assabentar llegint les actes de l’esmentada Junta. La retirada de les actes es deu a una interpretació molt restrictiva, per part de l’Equip de Govern del PSC, d’un dictamen de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que diu que no es pot donar publicitat a les actes de la Junta de Govern que afectin a persones, sense el consentiment d’aquestes. El grup municipal de l’Altraveu no considera necessari que les actes mostrin les opinions dels participants en la Junta de Govern, ni tampoc que els noms de les persones afectades per les decisions quedin reflectits en les actes que es fan públiques. Dit això, si que ens sembla imprescindible que els acords que es prenen siguin públics i accessibles a la ciutadania. Per tal de conjugar el dret a la informació sobre els acords municipals i alhora preservar la protecció de les dades dels ciutadans, L’Altraveu va presentar una moció al Ple de l’Ajuntament proposant que es facin de nou públics els acords de la Junta de Govern, i que si s’escau s’esborrin les referències personals com noms o DNI. D’aquesta forma s’informaria a la ciutadania dels acords de la Junta de Govern, i no s’incompliria amb la llei de protecció de dades.
En tota acció de l’administració, la transparència és una obligació envers els ciutadans. En l’administració local, aquesta transparència passa per informar a la ciutadania amb claredat de tots els acords i decisions preses i per tant de fer públiques les actes dels òrgans on es prenen les decisions. No fer-ho, és un atac clar a la transparència i a la netedat democràtica. No es pot obrir la porta a que les decisions de la Junta de Govern quedin ocultes per a la ciutadania.
Aquesta moció va ser rebutjada amb els vots en contra del grup municipal del PSC i l’abstenció d’ERC. L’Altraveu i Convergència i Unió van votar a favor.