dijous, 12 de març del 2009

Clama al Cel


En el passat ple municipal es va fer evident una vegada més el desig de l’equip de govern del PSC de tirar endavant les seves accions sense cap interès amb el que opinin la resta de la oposició. I això és especialment greu a Castellar perquè el grup municipal del PSC no té la majoria absoluta per fer-ho i utilitza el regidor trànsfuga pels seus interessos. El PSC per tant, passa per davant els seus interessos de partit que l’interès general de la ciutadania; de tota la ciutadania representada democràticament al ple municipal.
En aquest darrer ple, l’equip de govern va utilitzar fins a tres vegades al trànsfuga per imposar les seves opcions. Tota la oposició en bloc demanava que s’atures el procés de les ARE, tota la oposició en bloc demanava un replantejament de la ubicació de la setena escola i tota la oposició en bloc demanava una consulta popular perquè la ciutadania opines sobre les ARE. Les tres qüestions, cabdals pel futur del municipi, van ser resoltes pel PSC unilateralment sense escrúpols democràtics.

Des de L’Altraveu ens preguntem: On són els compromisos adquirits per part de l’equip de govern de que s’estudiaria una altra possibilitat per la ubicació de la setena escola que no fos les pistes d’atletisme?. Perquè es va aprovant tràmit rera tràmit amb el convenciment per part de tots que la decisió és inamovible? Decisió presa en contra de la ètica democràtica de respectar les majories utilitzant escletxes anòmales. Perquè intenten enganyar-nos?

Des de L’Altraveu també ens preguntem: Perquè segueixen endavant amb aquesta obcecació el procés de les ARE, enmig de la conjuntura actual de crisi? Pensem que no té sentit seguir aquest procés de construcció d’habitatges, quan al municipi hi ha moltes altres fórmules per atendre les necessitats de la població que ho necessita, perquè l’augment de població a Castellar ha disminuït considerablement degut a la crisi, i perquè la situació urbanística de Castellar no està per acabar d’hipotecar el poc sòl municipal que ens queda per fer-hi més i més habitatges.
Si, ens han promès que després dels habitatges vindran els equipaments; però no s’adonen del dèficit aclaparador d’equipaments que hi ha al municipi?. Perquè no parlen d’un nou CAP, d’una nova piscina o d’una nova biblioteca que clamen al cel?. No, abans es projecta construir nous pisos, més pisos, i tot plegat en una situació de recessió econòmica brutal quan les constructores fan fallida i els bancs no donen crèdits.

Precisament per aquesta raó, Can Bages s’ha aturat, els pisos de la plaça major s’han aturat, i la gran majoria de construccions s’han aturat. En aquest context, s’empenyen en aprovar un nou projecte de construcció com són les ARE i ho fan amb tots els grups municipals de l’oposició en contra, desafiant les normes bàsiques de la ètica democràtica. L’ajuntament va córrer molt a donar els permisos per arrasar Can Bages, semblava que si no ho començaven ben aviat la crisi se’ns tiraria a sobre i ja no es podria fer (com així ha sigut); s’havia de destruir l’espai el més aviat possible.
Passarà enguany el mateix? Les ARE s’han d’aprovar tant si com no, encara que després ningú sàpiga si es podran construir. Una vegada més l’experiència no ens ensenya res. Una vegada més clama al Cel aquest seguit de despropòsits.