dimarts, 11 de març del 2008

Comunicat de premsa dels Grups Municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i L’Altraveu de Castellar.

Al ple del passat dimarts 26 de febrer, l’equip de govern municipal (PSC) va portar a aprovació la suspensió de llicències a les parcel·les afectades pel Pla d’àrees residencials estratègiques (ARE) impulsat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi Ambient i Habitatge com a primer tràmit per tirar-ho endavant, però va amagar a tots els grups municipals i a tota la ciutadania la informació que ja disposava sobre les característiques i veritable dimensió d’aquest projecte i la seva repercussió al municipi.

Tots els grups municipals de l’oposició vam requerir a l’equip de govern que iniciés un procés de participació sobre aquesta proposta i en lloc de fer-ho fa arribar a la ciutadania a través dels mitjans municipals de comunicació una informació esbiaixada pretenent fer creure que el Ple Municipal dóna llum verd al Pla de les ARES i que és una bona opció pel municipi perquè propiciarà la construcció d’habitatges socials per als joves del municipi.

La veritat de tot això per la informació que hem aconseguit de la Generalitat i que el govern municipal sap i ens amaga, és que els objectius i propòsits d’aquests plans directors urbanístics respecte a Castellar és la construcció d’un total de 671 habitatges, 344 al sector Turuguet i 327 al sector Nou Eixample. D’aquest total només un tant per cent seran habitatges protegits i, obligatòriament, l’altra tant per cent ,que pot arribar al 50%, seran habitatges lliures.

El pla local d’habitatge diu que hi ha una necessitat d’un miler d’habitatges per a la gent de Castellar fins al 2012. Actualment Castellar disposa de més d’un miler d’habitatges buits i / o de segona residència.

La ciutadania de Castellar ha de saber que el 50% d’habitatge protegit, que farà la Generalitat en menys de tres anys, l’ha proposat per oferir habitatge a bon preu a la població de l’àrea metropolitana. L’altra 50% d’habitatge lliure, a preu de mercat, serà obert a tothom, com és habitual, i per tant, comportarà un efecte crida que farà augmentar la població de Castellar amb persones de fora del municipi. De portar-se a terme aquest projecte esgotaríem en temps record totes les possibilitats d’aquests espais per a no resoldre cap ni un dels problemes ni d’habitatge ni d’equipaments que tenim plantejats.

L’equip de govern en cap moment s’ha preguntat si Castellar necessita més habitatge i si la ciutadania del nostre poble està d’acord amb aquesta planificació.

L’equip de govern afirma que aquests habitatges aniran destinats a que el jovent de Castellar no marxi del municipi. La llei d’habitatge per la qual es faran les adjudicacions especifica que per la sol·licitud d’habitatge amb protecció oficial només cal l’empadronament a Catalunya, tot i que es pot afegir l’empadronament local a criteri de l’Administració que promou aquests habitatges. I qui promou els habitatges és la Generalitat, no l’ajuntament de Castellar. És a dir, els pisos no seran només per la gent de Castellar, com ha volgut fer creure el PSC.

D’altra banda, l’equip de govern té previst iniciar la revisió del Pla General d'Urbanisme que, per llei, ha de seguir un procés de participació ciutadana, on es posi sobre la taula el model de poble que la ciutadania de Castellar vol. Però abans d’iniciar aquest procés, l’ajuntament es compromet amb la Generalitat a dur a terme aquestes dues ARE, sense debat i sense participació. Caldria fer un debat en el marc del Pla General d'Urbanisme per a concretar l’habitatge de protecció que necessitem i que ha de respondre únicament a la cobertura de les necessitats de la població de Castellar i que no ha de comportar cap augment de la població més enllà del natural i propi creixement vegetatiu.

Altres elements a considerar en aquest debat necessari és si cal o no urbanitzar l’actual camp de futbol entenent que és una parcel·la ben situada al casc urbà i que potser seria més òptim aprofitar-la per a ubicar-hi majoritàriament equipaments que fan falta.

Exigim al govern municipal del PSC que doni tota la informació a la ciutadania, que defugi d’acords antinaturals, tàcits o explícits, amb el transfugisme polític, que aturi immediatament l’adhesió del nostre municipi als Plans Directors Urbanístics de les ARES de Catalunya i que obri sense dilacions aquest procés participatiu per debatre el futur urbanístic de Castellar.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Es una vergonya que un Ajuntament vulgui enganyar al poble. Aixó ho haurieu de fer saber al Montilla, dir-li que un Ajuntament dels seus enganya als ciutadans de Castellar. Oi que ens ve a veure el divendres? Collons, manteniu-lo informat de que un Ajumtament dels seus no funciona, Can Bages, Ter-Llobregat, Ares, etc. etc. I digueu-li que el Pepe no serveix per res.