dimecres, 27 de novembre de 2013

Cal incloure en el POUM el catàleg de béns protegits

L’Altraveu considera preocupants les declaracions del regidor Canalís en el darrer ple dient que “en cap cas ha d’estar inclòs al POUM”

Edificis i elements arquitectònics d'interès històric-artístic

L’any 2010 es va fer públic l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Castellar del Vallès. Aquest és un document de diagnosi previ per després poder formar el Catàleg de béns protegits. 

Segons la llei d’Urbanisme de Catalunya els catàlegs, “són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic corresponent”, per tant el catàleg és un complement del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) i de contingut obligat dins d’aquest. El POUM és "l’instrument urbanístic bàsic per a la protecció del patrimoni cultural i natural d’un municipi", tal com diu el document de les “Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i plans especials de protecció”. Les manifestacions del regidor d’urbanisme, Aleix Canalís en el darrer ple de novembre contradiuen el que diu la llei i són falses. En el document d’avanç Pla del POUM realitzat per els equips tècnics de la casa i supervisat per el regidor, ja s’esmenta la necessitat del catàleg; en totes les reunions prèvies s’ha parlat de la inclusió del catàleg en el POUM fins que des de l’equip de govern ha vist que no es tenia temps de realitzar la catalogació en el termini previst. És llavors quan s'ha decidit treure’l del Pla general, anant en contra de la llei i dels acords presos.

Des de l’Altraveu pensem que no es pot confondre als ciutadans amb afirmacions com la del regidor. Creiem que la revisió del Pla General vigent ha de contemplar l’elaboració d’aquest catàleg (per això es va fer l’inventari) i per tant considerem que la revisió del POUM s’ha de tancar després d’aquest treball.


veure també:
Sobre el catàleg de Béns i la Revisió del Pla General (I), L'Altraveu 14 de maig de 2013

El patrimoni cultural de Castellar es mereix quelcom més que un simple inventari, L'Altraveu 15 d'octubre de 2010


1 comentari:

Anònim ha dit...

Segons Sant Pepe, aneu molt errats. El vaig sentir per ràdio, i jo no entenc la falta de respecte que té envers un grup polític que representa uns ciutadans que el van votar. El seu to de veu és tan xulesc, que, sincerament, si l'Alcalde no li crida l'atenció, vol dir que el PSC son una colla de xulos que van al "acoso i derribo". No sé els moyius per els quals no vàreu anar a la tertúlia, peró, sincerament, per haver de sentir aquest personatge, millor que no hi anessiu.