divendres, 19 de desembre del 2014

Situació social i sanitària a Castellar


Aquesta setmana s’ha portat a terme la trobada del Consell Sociosanitari de Castellar del Vallès que tracta sobre les principals qüestions d’atenció a la ciutadania des d’una perspectiva social i sanitària.

Al llarg d’aquesta sessió es va emfasitzar la importància d’enfortir els llaços entre entitats per ajudar les persones que passen per un moment difícil a la nostra vil•la. Creiem que aquesta xarxa no només ha d’estar afavorida per l’Ajuntament sinó que ha de trobar una bona predisposició per part de col•lectius i entitats del poble. En aquest sentit, val la pena destacar l’assistència nombrosa i la diversitat d’accions que es porten a terme des de diverses entitats i agents (AVAN, TEB, Dismòbil, Càritas, escoles i instituts, Suport Castellar, Creu Roja, la PAH, etc.) i el contacte amb l’administració (Departament de Benestar social i Salut de l’Ajuntament, de Serveis Socials, Igualtat i Gent Gran, Joventut) i el CAP.

Algunes dades que poden ajudar a reflectir quin és l’escenari actual del nostre poble passen per l’increment de la complexitat de les problemàtiques amb què molts ciutadans s’adrecen actualment a Serveis Socials i la cronicitat d’aquests problemes, fruit de la cojuntura actual. Un d’aquests problemes és l’atur i l’habitatge. En aquest sentit, creiem que no podem prescindir de la important tasca de política comunitària que fa la PAH i cal recuperar la seva presència per a properes sessions.

Per altra banda, una dada que encara no coneixíem fa referència a la pobresa energètica (no poder pagar llum, aigua i gas) que afecta el nostre municipi. En concret, els ajuts per part de Serveis Socials a cobrir rebuts per aquest concepte han augmentat considerablement des de 2012 (6.295 euros) fins a 2014 (21.180 euros). És per això mateix que creiem que és necessari recuperar una proposta de l’Altraveu pel que fa a una nova tarifació de l’aigua en tots aquells conceptes que depenen directament de l'Ajuntament, i que vagi molt més enllà de la proposta de tarifa social que s'ha implementat aquest any, i que permet accedir a una rebaixa del 25% del cost de la quota fixa i només del primer tram de consum. Aquesta tarifa social només la poden sol•licitar les persones majors de 60 anys que cobrin una pensió mínima, i aquelles famílies amb tots els seus membres en situació d'atur.

Des de L'Altraveu denunciem que vistes les dades presentades al Consell Sociosanitari, aquesta tarifa social és insuficient, i més si tenim en compte que l'increment mitjà de la factura des de l'any 2011 fins ara ha sigut del 80%. La principal causa d'aquest increment és degut a l'augment de més del doble de la quota fixa de servei en relació al cost de 2011. Aquest concepte que forma part de la factura, es paga sempre independentment del consum d'aigua de la llar. Segons l'equip de govern, aquesta quota es destina a cobrir les despeses fixes del subministrament d'aigua, entre elles el manteniment i les obres de millora de la xarxa, com la connexió amb Aigües Ter-Llobregat. Des de l'Altraveu creiem que aquest augment suposa un increment d'entre 5 i 10 euros al mes per cada llar, que al final suposa uns 30 euros en la factura final.

És cert que la conjuntura general de crisi no és exclusiva del nostre ajuntament, però l’accés a l'abastament d'aigua és un servei essencial bàsic, que depèn exclusivament de l'Ajuntament, i en aquest sentit hem de començar a acceptar que tenim marge per proposar-hi alternatives que garanteixin els drets dels castellarencs als seus drets fonamentals, i que prevalguin per sobre l'obtenció de beneficis a l'empresa privada que gestiona el servei.

NOTA: Algunes dades sobre les pujades del preu de l’aigua a Castellar