dijous, 25 de març del 2010

On és el debat del tren?

Durant la recent compareixença per presentar l’estudi informatiu del perllongament dels FFCC fins a Castellar, el Sr. Director General de Transport Terrestre, Sr.Manel Villalante, va dir que érem en el moment de fer el gran debat.

Una primera reflexió sobre la qüestió per aclarir-nos. Un estudi informatiu és un document que acostuma a contenir informes sobre la idoneïtat, costos, impacte ambiental, avantatges, inconvenients, diverses propostes d'un projecte. Un cop presentat l'estudi, aquest ha de servir per obrir el debat a nivell ciutadà i un cop aprovat s’ha de procedir al projecte constructiu que servirà per executar l'obra.

Aquests dies molts mitjans de comunicació i l'Ajuntament han fet públic alguns dels aspectes destacats d’aquest estudi informatiu. Però tal i com s'està presentant s'està fent creure que tot està dat i beneït.

De la consulta de la documentació que consta en l’esmentat estudi, en podem fer una segona reflexió important, no es pot concloure definitivament que ja hi hagi assignada una estació a l'Espai Tolrà ni que el traçat estigui concretat definitivament. Per això precisament, s'obre el període d'al•legacions. L'estudi conté diverses possibilitats de traçat i d’estacions (a l'Skate Park, a l'Espai Tolrà, al Camp de futbol i a la Plaça Calissó). Aquestes propostes de l’estudi informatiu han de servir per obrir el debat i fer-hi noves aportacions (si calen) sempre amb l'objectiu d'assolir allò que raonadament més convingui al municipi de Castellar i també amb una visió territorial.

El 4 de febrer de 2008 a la Taula de mobilitat de Castellar va assistir el Sr. Manel Villalante i va dir que era viable l'arribada del tren a Castellar, que el traçat seria de 4,7 Km., que tindria dues estacions i el cost seria de 200 milions d'euros . També va afegir que el primer trimestre de 2009 es presentaria l'estudi informatiu i que durant el 2009 es començaria a fer el projecte constructiu. En realitat, l'estudi informatiu s'ha presentat el primer trimestre de 2010 (un any després) i se’ns diu que depenent del nombre d'al•legacions s'aprovarà el setembre. Així les obres podrien començar abans de 2016.

Davant del debat amb la ciutadania, l’experiència mostra que els governs no solen posar tots els elements sobre la taula. No sembla seriós presentar l'estudi informatiu com si fos un projecte constructiu. El debat és tan urgent i imprescindible com la necessitat que tenim de millorar les comunicacions d'aquest municipi, però obviant-lo no ho resoldrem abans i molt probablement ho resoldrem pitjor. Ara és el moment d’afavorir la participació ciutadana. De fet ho era de fa temps, però l’equip de govern no ha fet cap pas en aquest sentit. Després de més d’un any de retard en presentar l’estudi informatiu, sense informació per poder-lo treballar, els 30 dies per presentar al•legacions que puguin aportar coses positives per aquest projecte són un temps clarament insuficient. Dir que ara és el moment del gran debat sense temps ni mecanismes per obrir aquest debat a la ciutadania, no sembla una exageració?