dissabte, 13 de març del 2010

El tercer institut

Durant les darreres setmanes, s’han detectat importants errors en la gestió educativa del municipi. A partir de la reunió de la federació d’AMPEs de Castellar, va posar-se sobre la taula que el tràmit per l’aprovació dels terrenys del tercer institut per part del departament d’Educació de la Generalitat era a les mans de l’Ajuntament. Per això, l’Altraveu i ERC van preguntar en el darrer Ple municipal quina era realment la situació. No va ser fins la setmana següent quan els tres grups municipals de l’ oposició van demanar la convocatòria del consell escolar municipal, que l’alcalde a través de la premsa va explicar que el departament d’Educació havia retornat l’expedient per un error en l’extensió de la parcel·la on s’havia d’ubicar l’equipament educatiu (s’havien parcel·lat 9.888 m2 quan realment n’hi havia només uns 7.127 m2). L’alcalde va afegir que aquests errors eren normals i que no endarrerien el projecte. Els serveis d’urbanisme de l’ajuntament han de saber que la Generalitat exigeix uns requisits mínims per a la construcció d’equipaments escolars. Com és que es presenten projectes que no els compleixen i que són retornats per aquest motiu? Aquests errors no es poden considerar “normals”, són una gestió ineficaç.

Per altra banda, no ens sembla adequat que l’Ajuntament s’expliqui a posteriori, i només quan les AMPEs comencen a preguntar què està passant. Tampoc és de rebut que es digui que per un error de càlcul no s’endarrereix el projecte. El projecte està aturat en un despatx d’arquitectes de Sabadell, i fins que no s’ha destapat la situació, no s’ha informat la ciutadania. Això és transparència?, això és previsió? D’aquí a 3 anys podria haver-hi un problema greu de places escolars a Castellar i la regidoria esta badant. Qui n’assumirà la responsabilitat?.

Des de L’Altraveu demanem un cop més que, arran d’aquesta situació, es convoqui urgentment el consell escolar municipal per explicar amb tots els detalls la situació.