dimecres, 30 d’abril de 2014

35 anys reivindicant Ajuntaments democràtics


Com cada mes d'abril des del 1979, podem commemorar la celebració de les primeres eleccions democràtiques municipals després de 40 anys de dictadura franquista. I malauradament, i sobretot els últims anys, hem vist com any rere any, cada vegada tenim menys motius de celebració. A l'eterna demanda de manca de finançament dels Ajuntaments, cal sumar-hi ara la voluntat del govern de l'Estat a minvar encara més de competències l'administració més propera als ciutadans, la que rep amb més força totes les demandes i problemàtiques dels ciutadans derivades d'aquesta estafa anomenada crisi, i per tant la que necessita més recursos i eines per poder fer-hi front.

Amb tot, des de L'Altraveu creiem que aquests fets no són excusa per deixar d'actuar i deixar-se endur pel desencís i el conformisme, sinó tot el contrari. El repte que suposa governar un Ajuntament s'ha d'afrontar amb valentia, amb un fort compromís envers els ciutadans, i sobretot amb la ferma convicció de que tot és possible. No ens podem permetre excuses, com ja deia Joan Subirats cinc anys endarrere en relació al llibre “Construint municipi des dels moviments socials”, que va sorgir de les jornades celebrades a Castellar sota el mateix títol per reivindicar els trenta primers anys de municipis democràtics; “Cada vegada més, serà difícil voler construir formes diferents de plantejar-se l’activitat política si es pensen i es practiquen al marge dels debats socials. Si es posa molt d’èmfasi en l’àmbit polític institucional, molt probablement es reforcen les concepcions dominants i convencionals de la política, cada vegada més impotents i aïllades davant d’una realitat que se’ls escapa”.

Per tant cal seguir construint municipi, i cal seguir-ho fent reivindicant tots els actors presents que treballen en la construcció d’un món comú, entre totes i tots sense supeditar-se a oligarquies i poders econòmics, de forma valenta. Recordant en tot moment, que tot està per fer i tot és possible.