dimecres, 18 de febrer de 2015

On són els límits?


El gener de 2015 es va aprovar en el ple l’expedient per la delimitació del terme municipal de Castellar del Vallès i el regidor d’urbanisme, Aleix Canalís, es va comprometre a treballar-ho de la mà de l’oposició. Malauradament, però, no ha sigut així.

La necessitat de revisar els límits respon al fet de no tenir encara una delimitació oficial. La fitació de Castellar té el seu origen a l’any 1889, i existeixen, només, algunes cartografies històriques i unes actes de replanteig del 1918, que són les que s’han fet servir de punt de partida per realitzar les operacions de delimitació oficial.

En la nova delimitació del terme municipal que ha proposat el PSC existeix però una zona controvertida; el Sot de Matalonga, entre Castellar i Matadepera. A l’any 1918 es va traçar una línia recta entre dos punts que suposa la cessió de més de 40ha del terme municipal de Castellar del Vallès a Matadepera. Aquesta línia no ressegueix cap element natural, ni estructural, i obvia el límit que trobem dibuixat amb detall un plànol del “Instituto Geográfico y Estadístico” de 1920, una delimitació que sí que ressegueix l’orografia de la zona.

En el ple de gener d’enguany l’Altraveu vam ser l’únic grup que va hi votar en contra. L’equip de govern no ha informat als grups de l’oposició del procediment, la informació ha arribat quan ja estava tot decidit i no ha hi ha hagut cap possibilitat de discutir o esmenar els acords que s’han anat prenent amb els diferents municipis afectats.

Pensem que amb aquesta actualització s’ha perdut la possibilitat de resoldre un error històric, creiem que els límits territorials han de respondre, sobretot, a criteris històrics i orogràfics, i en aquest cas la línia recta entre els dos punts no respon a cap d’aquests criteris, ni a cap altre criteri especificat en la documentació històrica corresponent, no entenem per que la comissió municipal de delimitació ha ignorat aquesta divergència que aporta la cartografia de 1920.

El vot favorable de la majoria absoluta del PSC i el suport CiU i PP és insòlita en un cas com aquest, aproven un acord que va en contra dels interessos del municipi. Creiem que per part de l’equip de govern cal una reflexió sobre aquest tema i per tant la seva rectificació.

*Recordem que L'Altraveu ha impulsat “Decidim Castellar” de la mà de Podem, EUiA i Procés Constituent, i concorrerà sota aquesta marca a les properes eleccions municipals del maig.