dimecres, 12 de febrer del 2014

Perquè no sortim a les fotos?


Últimament des de l'equip de govern s'estan convocant una serie d'actes institucionals, on es convida sempre als nostres regidors a assistir-hi. Homenatges a professors jubilats, l'inauguració del Bram, l'arribada dels Reis Mags, el Consell d'Infants, són alguns exemples d'actes on els regidors reben una invitació formal per part de l'Ajuntament a ser-hi presents, malgrat en la majoria dels cassos, la seva presència es limita a assistir a l'acte com una persona més entre el públic.

Des de L'Altraveu creiem que la representació institucional en tots aquests actes és una bona manera de donar suport a aquestes iniciatives, i ens agradaria molt poder expressar aquest suport també amb la presència dels nostres regidors, però malauradament, no sempre és possible.

Els nostres regidors són persones treballadores, amb família, implicades en entitats i activitats del poble, que dediquen el seu temps lliure a treballar pels altres des d'una organització política i assembleària com és L'Altraveu. És per aquest motiu que la seva disponibilitat de temps per complir amb les obligacions i feines de regidor, i fer-ho compatible amb la seva vida privada, fan moltes vegades impossible poder assistir als actes, i per tant sortir a la foto de rigor.

Però a banda d'aquesta falta de temps, massa vegades els autèntics protagonistes de l'acte no són els polítics que han vingut a donar-hi suport, sinó que es tracta de la ciutadania, l'entitat o la pròpia activitat. I aquí hi ha un altre motiu important pel qual no sortim a la foto. En els actes que assistim tant els nostres regidors com els militants en representació de L'Altraveu, moltes vegades renuncien a sortir a la foto, per no prendre el merescut protagonisme d'aquell o allò que realment és important.

La nostre presència no necessita sortir reflectida l'endemà a la portada de L'Actual, ja que fins i tot moltes vegades, la implicació amb l'activitat o les persones protagonistes va més enllà del suport puntual d'assistència a l'acte, i es manifesta amb una col•laboració, implicació i vinculació permanent, voluntària i desinteressada amb l'entitat o l'activitat que es porta a terme. És llavors, quan, com un membre més, sortim a la foto, i sinó, ens mantenim en un segon pla per tal de que aquells que realment s'ho mereixen rebin aquest petit reconeixement en forma gràfica.

Des de L'Altraveu aprofitem per criticar l'excés de protagonisme que es dóna a l'equip de govern en les imatges que acompanyen les noticies sobre les diferents activitats que es fan al nostre poble, com si la noticia fos que el membre de l'equip de govern ha assistit a l'acte, i no l'acte pròpiament.

Creiem que es tracta d'una mostra més de l'ús partidista i interessat que es fa dels mitjans públics locals, per tal d'afavorir l'acció de l'equip de govern. Una denúncia que s'ha fet sempre en el Consell de Comunicació i que no ha volgut ser mai escoltada.