divendres, 8 de març del 2013

Càrrecs i sous a la Diputació: regeneració democràtica?

La setmana passada la Diputació de Barcelona aprovava el sou dels diputats que exerciran el seu càrrec, suposadament, amb dedicació exclusiva. Aquesta notícia saltava a la premsa nacional i estatal assenyalant diversos regidors i alcaldes de Catalunya que cobrarien sous molt superiors als que els correspondrien en els seus ajuntaments malgrat que en molts casos no assisteixin a la Diputació més que dos o tres cops per semana. En aquesta llista apareixia el nom de l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, diputat adjunt de la vicepresidència cinquena. El País afirmava que Giménez és un dels 14 alcaldes que declara una falsa dedicació exclusiva a la Diputació per augmentar la seva remuneració fins a gairebé 6.000 euros mensuals (14 pagues) més dietes. En el seu moment, l’alcalde va dir que renunciava al seu sou d’alcalde i era cert. Però no va dir que la llei no li permetia cobrar dos sous públics i que havia de triar-ne un, que va ser el més quantiós (el de la Diputació). Aquests fets, en el seu moment, els vam donar a conèixer als mitjans de comunicació i mitjançant la publicació de l’Espiell. Ara que hem sabut de la declaració d’aquesta dedicació exclusiva, ens sembla que és molt poc ètic (a part de materialment impossible si es vol fer bé) que un alcalde que governi un poble estigui fent jornada completa per a una altra administració, tenint en compte que es tracta d’un diputat adjunt de la vicepresidència cinquena. 

Tal i com passa amb la resta de treballadors que treballen a llocs diferents, s’hauria de cobrar en funció de la dedicació a cada lloc. En aquest cas s’hauria de cobrar de la Diputació i de l’Ajuntament en funció de la dedicació a cada administració. Aquesta, per transparència, hauria de ser la norma.

Malauradament, aquestes pràctiques s’han tornat més freqüents del que desitjaríem i és, de fet, una de les raons per les quals vam creure necessari que a Castellar, com en d’altres poblacions, naixés una alternativa des de la societat civil: L’Altraveu. Un dels valors que hem defensat des del principi és l’urgent regeneració democràtica que cal en la política, per això reivindiquem que calen mecanismes de control que evitin l’enriquiment desorbitat per exercir un càrrec públic. Però no només això, cal un replantegament de fons que qüestioni el funcionament d’una democràcia representativa que porta als partits polítics i als representants a confondre als ciutadans amb possibles votants, afavorint així una política clientelar, opaca en allò que és més important, que desvia la política del seu objectiu primigeni; treballar per al bé comú. Cal una democràcia veritablement deliberativa i participativa i que estimuli l'esperit crític de la ciutadania, on tots participem de la construcció dels espais comuns que són claus per forjar valors de solidaritat i cooperació; per a una política de tothom i per a tothom. 

Pots llegir també del Diari el País: