divendres, 10 d’octubre de 2008

Can Bages un mal exemple


Arran de les queixes fetes a l’administració en referència als abocaments al torrent i a les restes d'uralita detectades en diferents indrets de la zona de Can Bages, l'ajuntament finalment va decidir obligar l’empresa constructora a recuperar el marge del torrent en el seu estat inicial i a presentar tots els certificats de la gestió dels residus.

Hem observat que la uralita ha desaparegut d'alguns dels indrets que l'Altraveu va marcar en un petit plànol amb les coordenades UTM, però continuem trobant-ne en algun dels abocaments i queden també petites restes triturades en llocs on els trossos han desaparegut. Unes restes que igualment contenen amiant i que entenem que caldria netejar acuradament.

Pel que fa al gran abocament al torrent, ara que han començat a treure terra observem que hi ha barrejades restes de deixalles (pneumàtics, vidres, plàstics, sabates, trossos d'obra...), i també fragments d’uralita. Aquest abocament, que no s'hauria d'haver fet mai aquí, suposa la total destrucció d'un indret que tenia un alt valor ecològic. Amb l’abocament, a més, s'han tallat i enterrat arbres sense que n'hi hagués cap necessitat i d’altra banda s’ha tapat la mina de can Bages i una antiga bassa que hi havia al costat.
De tots aquests fets, denunciats a l'Agència Catalana d'Aigües i Junta de Residus, sorprèn el poc interès i implicació que hi ha hagut per part d'aquestes agències. La Junta de Residus s'ha limitat a respondre als mitjans de premsa dient que no hi havia uralita a Can Bages i l'ACA ha optat pel silenci absolut.
Aquestes actituds són una mostra d'irresponsabilitat i un mal exemple per part d'entitats públiques que en teoria treballen per preservar el nostre entorn i tot allò que afecta la higiene i la salut pública.

El desinterès i la manca de reacció per part del nostre consistori i de la Generalitat han fet que d’un entorn que s'hauria d'haver preservat, cosa que segur que hauria constat en un estudi d'avaluació ambiental, ara en traurem la porqueria, una porqueria que lamentablement i innecessàriament mai més tornarà aquell indret al seu estat natural.