dijous, 15 de desembre de 2011

Afectació actual del pas del gasoducte pel torrent de Colobrers