dimecres, 21 de maig de 2014

Governs i pobresa


En articles anteriors, vam indicar que l’increment de la pobresa es degut a un repartiment desigual de la riquesa (L’Actual, 21/03/2014) i a les polítiques d’ajust promogudes per la troica (L’actual 25/04/2014). Durant la campanya de les eleccions europees, el Sr Jean-Claude Juncker, candidat del partit popular europeu, va admetre a TV3 que les polítiques d’ajust han estat excessives, malgrat que va estendre la culpa als governs que són els que han promogut les mesures concretes.

Si fem una mica de memòria, podem veure que els nostres governants, tenen gran responsabilitat en la situació actual. Primer per que han promogut una fiscalitat basada principalment en la recaptació per les rendes del treball, és a dir en els impostos dels assalariats. Les grans fortunes, en canvi es poden acollir a mesures amb avantatges fiscals. Com a exemple, esmentar que els propis tècnics d’Hacienda, ja fa 5 anys que demanen canvis en la regulació de les sicav doncs consideren que es produeix un abús de llei (http://www.expansion.com/2009/12/08/inversion/1260308976.html). Aquestes societats estaven pensades per tenir al menys 100 accionistes i la realitat és que la majoria estan controlades per un sol accionista. Serveixen doncs per que els que més patrimoni tenen paguin menys.

Un altre exemple, el tenim en la fiscalitat de les empreses de l’Ibex. Segons l’informe del Observatorio de Responsabilitat Social Corporativa del 2011 (el del 2012 es presenta a finals de Maig) (http://observatoriorsc.org/wp- content/uploads/2013/05/Informe_MemoriasRSC_2011_conclusiones.pdf), el 94% d’aquestes empreses tenen sèus a paradisos fiscals, sense que tinguin activitats relacionades amb la producció de béns o serveis en aquests territoris. S’estima que el capital eludit per aquestes empreses és superior al Producte Interior Brut d’Espanya. L’informe revela també que un 7% dels consellers d’aquestes empreses han tingut càrrecs en l’administració pública, la denominada porta giratòria. Aquestes empreses, que segueixen tenint beneficis en època de crisi, tenen exempcions fiscals i paguen menys impostos que les PyME. Quants polítics retirats estan en nòmina d’empreses de l’IBEX?

Per últim, dir també que tots hem escoltat que hi ha gent amb feina que no arriba a final de mes. La retallada de salaris que s’ha patit en alguns sectors és conseqüència directa d’una moció presentada per Convergència i Unió a la reforma laboral. Gràcies a aquesta moció hi ha empreses que, de forma unilateral, es poden despenjar dels convenis i abaixen els sous dels seus treballadors. Això empobreix molts treballadors amb feina i genera competència deslleial entre les empreses que mostren un responsabilitat social i les que no.

Els nostres governants tenen molta responsabilitat en la generació de pobresa. Per això pensem que va ser vergonyosa la seva actitud, i la dels que els hi donen suport, en el debat del Parlament sobre aquest tema. Vergonyosa va ser també l’actitud del Ministre Sr. Montoro fent brometa sobre el darrer informe de Càritas.

A qui serveixen els nostres governants?