dilluns, 2 d’abril de 2012

Segueix el silenci i la complicitat amb el gasoducte

Pins tallats al bosc de Can Bages, 29/03/12
El juliol de 2008 a la zona del Molí d’en Busquets es van enderrocar més de 300 anys d’arquitectura industrial, es van tallar diversos arbres, alzines centenàries i esborrar els horts que formaven part d’aquest paisatge que convivia amb el riu Ripoll. A l’agost de 2008 van començar les obres d’urbanització del polígon industrial de Can Bages, on es van destruir més de 20 hectàrees entre massa forestal, camps de conreu i part del torrent. Fa uns 4 mesos que els boscos i el torrent de Colobrers els han convertit amb una pista de terra de més de 20 metres d’amplada.

Ara el polígon de Can Bages té els carrers asfaltats i uns fanals que il•luminaran un mas solitari abandonat. Al Molí d’en Busquets queda la xemeneia que ha sobreviscut a les excavadores i s’erigeix en aquest entorn de terra desert. Pel torrent de Colobrers ja han soterrat el gasoducte (sense la supervisió de l’Agència Catalana de l’Aigua) i ara s’espera el miracle del projecte de restauració de tots aquests boscos centenaris que han passat a millor vida.Tot això amb el consentiment i el silenci del govern socialista de Castellar.

Les obres d’aquest gasoducte que travessen espais protegits, almenys pel planejament municipal i alguns de Natura 2000, s’han iniciat recentment a la part sud del torrent de Can Bages i a les parets argiloses del riu Ripoll entre els termes de Sabadell i Castellar. Les obres s’havien aturat en aquest tram perquè el projecte no contemplava com passar donada la sensibilitat i la complexitat d’aquests entorns. Podeu veure més informació a http://gasoducte.blogspot.com.

D’aquest projecte d’uns 80milions d’euros de cost i uns 165km de traçat, es fa dificil entendre diverses qüestions:
  1. S’improvitzen sobre la marxa els passos pel Ripoll i el torrent de Can Bages.
  2. Es travessen els torrents i les rieres sense intervenció de l’ACA.
  3. No s’imposa des de l’administració local cap normativa mínima que de forma usual s’aplica en els espais lliures del perímetre municipal.
  4. No s’ha intervingut des de cap administració (Generalitat, ajuntaments, etc) per controlar la gravetat de les destrosses i la superació dels límits previstos al projecte.
  5. S’ha seguit desenvolupant una obra d’un impacte tan gran a l’entorn natural sense saber si França s’hi acabarà connectant.
Aquest projecte acabarà a Hostalric (perquè de moment no hi ha diners per arribar a Figueres), i segons ha confirmat el Ministerio de Industria no connectarà amb França, de moment anirem fins a Hostalric per alimentar la planta de cicle combinat que hi ha al Besòs.

No hi ha cap mena de dubte de quin model territorial s’ha seguit des del nostre equip de govern, on les infraestructures imposades per altres administracions sempre tenen prioritat davant del desenvolupament dels projectes vitals de la ciutadania. Defensar un model de territori és també defensar un model de vida per a la gent de Castellar.

Pi tallat al bosc de Can Bages, 29/03/12
Arbres tallats i maquinària pensant treballant al riu Ripoll, 31 de març de 2012