dijous, 19 de gener de 2012

Sobre el Gasoducte: Més detalls del despropòsit

 

El passat diumenge, una trentena d’entitats entre les que es troba l'Altraveu, van convocar a la ciutadania per fer una excursió informativa per la zona del torrent de Colobrers, on el gasoducte s'està construint. La convocatòria va reunir unes 500 persones que durant unes 2 hores van seguir una part del traçat de l'esmentada infrastructura. Els assistents van poder comprovar sobre el terreny que el projecte, lluny de ser una obra major més, és d’un impacte ambiental i visual majúscul. Per la resposta a la convocatòria podem comprovar que l’equip de govern no està en la mateixa sintonia que els ciutadans.

Estem en una època en que des de les administracions les qüestions territorials i ambientals són la darrera preocupació dels governs i dels governants, i això va en clara confrontació amb la sensibilitat ciutadana. Es pot comprovar a Castellar, amb el nou polígon industrial, o amb la destrucció del Molí d’en Busquets, però veieu a tall d’exemple la llei Omnibus del govern de la Generalitat on primen els interessos econòmics de les empreses davant la protecció d’espais naturals protegits, o la propera revisió prevista de la llei de costes que vol fer el flamant nou govern del PP.

Amb tot, des de les administracions locals, des de la primera línia de front, s’hauria de compensar aquesta deriva general tan insensible amb el territori. Els ajuntaments estan en contacte directe amb els ciutadans i amb les obres que es duen a terme en el seu espai físic, per tant, són els primers que haurien de vetllar perquè els projectes i les alteracions del territori es fessin amb les màximes garanties ambientals i de sostenibilitat. Lluny de tot això, l’equip de govern del PSC no ha mogut ni un dit per intentar evitar o minimitzar l’impacte d’unes obres que passen per el Vallès (i per Catalunya) sense aportar cap benefici. Ans el contrari, han preferit amagar-ho i no explicar-ho a la ciutadania. De fet, les úniques al•legacions que l’equip de govern del PSC ha proposat al projecte han estat per evitar que el gasoducte afectés els terrenys de la futura depuradora del nou polígon de Can Bages. Han preferit que es destrossés el poc que queda del bosc i del torrent de Can Bages, que afectar el polígon industrial ja urbanitzat. Amb aquesta mesura, segons l’informe tècnic i ambiental del canvi de traçat, ha aconseguit augmentar l’impacte ecològic i disminuir encara més l’espai verd entre Sabadell i Castellar.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

I sembla ser que ara França diu que no necesita gas. Què hi passarà, per dintre?, lo mateix que per els tubs de l'aigua Ter-Llobregat?, és a dir RES? Així anem.

Anònim ha dit...

Aquesta masacre és l'antesala del quart cinturó !!!! si no al temps.....