dilluns, 9 de maig de 2011

Urbanisme i habitatge a Castellar


L’Altraveu ha presentat les seves propostes en urbanisme i habitatge. El document que recull el treball del grup es troba penjat al seu web i serà enviat aquesta setmana a totes les llars castellarenques. Xavi Arderius, exregidor, ha explicat que “en els darrers anys s’ha tendit al creixement urbanístic desmesurat i poc ordenat". També ha exposat que han prevalgut els interessos especulatius i que s’ha prioritzat l’espai pels cotxes més que per als vianants. Arderius afirma que “és necessari replantejar aquest model de municipi i recuperar espais (i seguretat) pels ciutadans i ciutadanes, i en especial per als infants”. També ha explicat que cal treballar per aconseguir “una trama urbana compacta, fomentant l’ús d’espais buits (solars, habitatges...)”.

Concretant més en qüestions d’habitatge Elisenda Alamany, cap de llista, ha recordat que “l’habitatge és un dret i no un negoci”. Alamany ha fet referència al marc jurídic de l’Estat espanyol i el de Catalunya per explicar que les polítiques que s’han dut a terme des de l’administració han anat a remolc del mercat i basant-se en una construcció desenfrenada. “En època de crisi no hem arribat a resoldre el problema a l’accés a l’habitatge sinó que s’està donant el fenomen de pèrdua d’habitatges, a través de les execucions immobiliàries i els desnonaments, causat per problemes econòmics”, explica Alamany. Així doncs, cal assegurar “l’accés a l’habitatge per a totes aquelles persones que el necessiten i protegir a la ciutadania dels abusos que es donen en aquest àmbit.”.